Gi en gave
Vi tror det vi hører
Foto: Gift Habeshaw/Unsplash

Vi tror det vi hører

"Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Rom 10,17)

Det er egentlig veldig logisk. Hvordan kan vi tro på noe eller noen som vi ikke har hørt om? Selv om Paulus her snakker om troen på Jesus som Messias og Frelser, er det et universelt prinsipp han peker på. Det betyr at vi kan anvende det i så mange settinger.

 

Hvis du forteller deg selv at du er teit eller stygg, så tror du det. Men - det betyr også at hvis du forteller deg selv det motsatte, at du er fin, dyktig og så videre, så vil du tro på det også!

Hvis vi stadig snakker om hvor håpløst noe er, så tror vi på det. Men dersom vi snakker om at Gud kan gripe inn, så bygger det tro i oss. Da blir jo spørsmålet hva skal vi fortelle oss selv? Hva er objektivt? Hva er sant?

Det er her siste del av verset kommer inn: å velge og lytte til det budskapet som kommer fra Kristi ord. For Han er Sannheten, sier Bibelen (Joh. 14, 6). Så la oss lytte til alle de gode ordene i fra Skriften, så vi kan tro på hvem Jesus er og hvem vi er!

av Eli Fuglestad

TFT475

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding