Gi en gave
Den gode hyrde himself
Foto: Gift Habeshaw/Unsplash

Den gode hyrde himself

"Selv vil jeg gjete sauene mine og la dem få roe seg, sier Herren Gud." Esek 34,15

Bare noen vers i forveien sier Han noe av det samme: "Så sier Herren Gud: Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem." (v. 11). Er ikke det gode ord? Han poengterer at dette er det Han som skal gjøre. Han selv! Han vil ikke bare lete opp dem som er kommet vekk fra Ham, men omsorgen fortsetter. Han vil ha tilsyn med dem, lede dem, passe på dem og la dem få roe seg. Og var det ikke nettopp det Jesus, Guds Sønn, ja, Gud selv (Joh. 1, 1-14), demonstrerte overfor disiplene?

 

Bibelen forteller at Han leita dem opp, enten de satt med fiskegarnene eller i tollboden (Matt. 4, 18-22; 9, 9), og Han så til dem og passa på dem helt til det siste (Joh. 17, 12), og så ga Han dem fred (Joh. 14, 27; 19, 19). Slik gjør Han med oss også! Han leter og finner, passer på. Han leder, Han gir oss fred og fører oss helt fram til målet, til Himmelen. For en god Gud og Hyrde vi har! Så kan vi få hvile i de ordene i dag, Gud selv vil lede oss. Han vil lete etter oss og føre oss fram til hvile.

Av Eli Fuglestad

TFT454

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding