Gi en gave
Omvendelse er den største trøst
Foto: Christin Hume/Unsplash

Omvendelse er den største trøst

"Herren er god, et vern på nødens dag. Han tar seg av dem som søker tilflukt hos ham." (Nahum 1,7)

Det er et godt løfte og en god trøst! Og nettopp trøst eller trøsteren er også betydning av navnet Nahum, navnet til han som skrev dette. Og her er noe interessant. Selv om det står at han var fra Elkosj (v. 1), så finnes det en annen landsby som bærer navnet hans og som var utgangspunkt for Jesu tjeneste! Matteus forteller at "Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kapernaum ved Galileasjøen," (4, 13). Kapernaum er hebraisk for Nahums landsby, og betyr trøstens landsby. Men det kan også bety omvendelsens landsby. Dette stedet ble altså setet for Jesu gjerning, hvor han forkynte nettopp omvendelse (v. 17) og trøstet ved å helbrede og gjør store gjerninger (Mark. 1, 21-34).

 Vi finner altså Jesus der hvor omvendelse og trøst bor. Og der kaller Han oss til omvendelse og trøst. Vi får vende om og bli trøstet. Det er vernet på den onde dag, der har vi en sikker tilflukt! La oss søke til Ham i dag!

av Eli Fuglestad

TFT 396

 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding