Gi en gave
Først og fremst tilgivelse
Kelly Sikema/Unsplash

Først og fremst tilgivelse

"Kanskje all den ulykke jeg har tenkt å føre over dem, får folket i Juda til å høre, så de alle vender om fra sin onde ferd; da vil jeg tilgi dem deres synd og skyld." (Jer. 36, 3)

Hører du Guds hjerte bak disse ordene? Det rører ved meg når jeg leser historien om kong Jojakin som kasta advarslene på bålet, står det (v. 23), og sammenligner med faren hans, Josjia, som viste ydmykhet i møte med Guds Ord (2. Kong. 22, 11). Så ulike reaksjoner med følge for både dem selv og andre.

 Gud ønsker først og fremst å tilgi synd og skyld, og Han strekker seg langt for å kunne det! Han åpenbarer sin gode vilje, så vi skal kjenne den. Han advarer mot konsekvenser når vi ikke lytter. Han sendte profetene OG sin egen Sønn. Alt med det formål å kunne tilgi oss! Måtte vi være som kong Josjia, og lytte ydmykt. Så kan vi få oppleve det som Johannes sier, at "dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." (1. Joh. 1, 9) La oss huske de ordene i dag, Gud vil først og fremst tilgi vår synd. La oss gå til Ham med alt som er gått galt!

av Eli Fuglestad

TFT394

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding