Gi en gave
Johannes 1,29
Foto: Christin Hume/Unsplash

Johannes 1,29

"Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd."."

Det var Døperen Johannes som sa det. Han hadde en spesiell oppgave i livet og et spesielt navn, forteller Bibelen oss (Luk. 1, 13-17; Joh. 1, 23). Johannes var ikke noe slektsnavn, og det finnes heller ikke i Gamletestamentet. Det var et nytt navn på flere måter, og det betyr "Guds nåde"! Foreldrenes navn betyr "Gud har husket" og "Guds ed", og sammen førte altså det til "Guds nåde". Er det ikke fint?! 

Både Sakarja og Elisabeth, foreldrene til Johannes, var av presteslekt (Joh. 1, 5-6), så Johannes var egentlig en fullblods prest selv om han ikke tjente i templet i Jerusalem. I tempelet var prestenes oppgave blant annet å godkjenne og presentere offerlammene. Johannes oppgave var mye større enn templet kunne romme. Han godkjenner og presenterer for oss hele verdens offerlam, som ble ofret én gang for alle (Hebr. 9, 11-12)! Jesus ble ofret for alle synder, og Han ofret seg selv i alle synderes sted. Det er nåde, Guds nåde! La oss feste blikket i dag på dette Lammet, Guds Lam, som bærer synden vår vekk. 

av Eli Fuglestad

Flere episoder i serien

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding