Gi en gave
Efeserne 6, 14b
Unsplash/Aaron Burden

Efeserne 6, 14b

"Stå da klar (..) med rettferd som brynje,"

Brynja kunne variere i lengde, men hang over skuldrene og beskyttet soldatens overkropp, det vil si de vitale organene. Den rettferden Paulus peker på som brynje for oss, er også ment å beskytte de vitale delene av oss som troende. 

Rettferden er Guds rettferdighet, som Jesus sier i Matteus 6 (v.33). Det er den perfekte og syndfrie tilstanden som Jesus viste og som vi får lov å dekkes av når vi tar imot Ham som Frelser (Rom. 3, 21-26). Den dekker all synd vi har gjort, alt det gode vi unnlot å gjøre, dekker hele fortida vår og beskytter selve troslivet. Djevelen vil forsøke å skape sår her som får troen til å dø. Hans fremste metode er anklage, kan vi lese om i Bibelen (Sak. 3, 1; Åp. 12, 10). Gud kan tåle det, men ikke vi. Å stadig søke Jesus og Guds tilgivelse gjør at vi beskyttes, slik at troen ikke ødelegges.  

Paulus sier i Romerne 3, at "Han erklærer den rettferdig som tror på Jesus." (v. 26). Jesus er brynja vår! La oss ta med oss den brynja ut i dagen i dag og være beskyttet av den.

av Eli Fuglestad

TFT311

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding