Gi en gave
GN 13: Den gode samtalen på tvers av tro

GN 13: Den gode samtalen på tvers av tro

Hvordan kan vi møte mennesker med en annen tro på en måte som skaper rom for gode samtaler om det viktigste i livet – troen vår?

«Andreas» har erfaring fra Øst-Afrika, der stråmatten var et sted der han kunne sette seg ned hos naboer og andre han møtte, og der samtalen raskt dreide seg inn på tro. Hvilke «stråmatter» finner han er her i Norge?

«Jakob» mener det er viktig med en åpen holdning i møte med muslimer og andre som tenker annerledes om tro, samtidig som han er åpen om hva han selv tror på.

Mons Gunnar er opptatt av enkeltmennesket sin tro og er forsiktig med å la hans egen kunnskap om islam definere en muslim sin individuelle tro. Dette gir han muligheter for å stille spørsmål som også åpner for at han kan dele sin tro på Jesus.

I dagens podkast samtaler panelet vårt om hvordan vi kan legge til rette for den gode samtalen som deler tro og erfaringer. Du får også høre en fersk historie om en av våre nye landsmenn som nylig tok imot Jesus.