Program fra webpastoren

Les, lytt og last ned webpastor Asbjørn Kvalbeins produksjoner.
Webpastoren tilbyr blant annet Opplæring (ukentlig bibelundervisning),
Oppmerksomhet (kortandakt) og Oppmuntring (miniessay).