Den hellige ånd

Den hellige ånd

25.03.2019
I forrige program snakket vi om hva som skal til for å kunne leve som en kristen. Å ta imot Kristus som sin Herre og Frelser er det første man må gjøre. Deretter skal man strebe etter å vokse i forholdet til Gud ved å fylle livet med bønn, bibellesning og samvær med andre kristne. Men hva dersom man gjør alt dette – og fortsatt føler at det er noe som mangler?

Hva om du føler deg som denne mannen, som til tross for at han var involvert i kristent arbeid på heltid, skrev som følger:

«Jeg husker godt at det brått en kveld gikk opp for meg at jeg ikke kan få til det kristenlivet Gud har tiltenkt meg, dersom jeg fortsatte på det sporet jeg var i. Jeg hadde repeatknappen på, og bad stadig om at Gud skulle endre meg. Endre min tenkemåte, endre mine følelser og endre hvordan jeg oppførte meg. Desto mer jeg strevde og prøvde å være gudfryktig, desto mer mislykka følte jeg meg».

Denne mannen merket at han manglet noe. Men hva var det egentlig som manglet?

Få med deg program 23 av Troens menn. Du hører misjonær Alf Halvorsen i samtale med Harald Endresen.