Over en åpen Bibel ved Rita Aasen (E1946)

Over en åpen Bibel ved Rita Aasen (E1946)

10.11.2019
Serien handler om Salme 23, "Herren er min hyrde", og er et gjenhør fra 2018. Rita Aasen er forfatter av flere diktbøker, pottemakermester og er for mange en høyt skattet forkynner.