Andakter ved Magne Birkedal

Andakter ved Magne Birkedal

23.04.2018
Salme 84 er gjennomgangstemaet i denne ukas Over en åpen bibel, ved Magne Birkedal. Serien er et gjenhør fra tidligere.