Andakter ved Svein Anton Hansen

Andakter ved Svein Anton Hansen

16.04.2018
"Sakramentene" er overskriften til andaktene denne uka ved Noreapastor Svein Anton Hansen. Det skal i fem andakter handle om hvordan den usynlige nåden blir synlig gjennom sakramentene: 1. Guds ord kan skape nytt liv 2. Dåp - om frelse mer enn alder og mengden vann 3. Dåp og tro må vi ikke skille 4. Nattverd og hva som skjuler seg i en oblat og litt vin 5. Nattverd og hva det betyr å være verdig

5. Nattverd og hva det betyr å være verdig: 

4. Nattverd og hva som skjuler seg i en oblat og litt vin

3. Dåp og tro må vi ikke skille

2. Dåp - om frelse mer enn alder og mengden vann 

1. Guds ord kan skape nytt liv