Gi en gave
Løven og Lammet

Løven og Lammet

Bildet av Jesus Kristus er stort og sammensatt. Han makter på samme tid både å være den fryktinngytende løven og det forsvarsløse lammet. Han er god, men heller ikke ufarlig.
Svein Anton Hansen, publ. 05.april -21

I Bibelen kan vi lese, ja, nærmest levende se for oss ulike bilder som skildrer den nye virkelighet som skapes når Jesu rike kommer for fullt. Her på jorden, i vår tid som til alle tider, ser og lever vi med konsekvensene av syndefallet. Det går ikke en eneste dag uten at media lar oss høre, lese og observere følgene av syndeviruset som spredte seg til alle mennesker fra da de første mennesker nektet å adlyde Herren Gud. Paradis og den fullkomne fredstilstand er ikke en gang lengre et vagt minne for oss. Nei, vi kan bare håpe på at Paradisets porter en dag vil åpnes for oss, og at menneskeheten igjen kan få bli del av det fredsriket og den fullkomne godhet Herren Gud selv lever i.

Allerede i det gamle testamentet kan vi se spor og glimt, om enn små og utydelige, av dette kommende fredriket. Flere av profetene skriver om frelserkongen og det paradisiske riket som følger i hans fotspor.

«Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem» (Jesaja 11,6).

Jesaja skriver om når frelserkongen kommer, når hans rike skal blomstre og sette standarden for hvordan mennesker lever sammen. Tenk, selv et rovdyr som ulven og løven skal leve fredelig sammen med lam og annet småfe. Vi tror og bekjenner at slik vil virkeligheten bli når Jesus kommer igjen og henter de troende til Guds Himmel.

I Bibelen beskrives Jesus selv både som Guds lam (Johannes 1,29.36) og løven av Juda (Joh.åp.5,5).
Den britiske forfatteren C.S.Lewis framstilte Jesus ved hjelp av løven Aslan i Narnia-bøkene. En av figurene i bøkene sier om Aslan: «Naturligvis er den ikke ufarlig. Men han er god. Han er kongen.» Slik også med løven av Juda. Jesus, Guds Sønn er samtidig god, men ikke ufarlig.

Som det slaktede Guds lam bar og tok Jesus all verdens synd og ondskap. På korset ser troens øye at Kongens Konge har fornedret seg til det forsvarsløse lammet.
Jo sannelig, bildet av Jesus Kristus er stort og sammensatt. Han makter på samme tid både å være den fryktinngytende løven og det forsvarsløse lammet.

TRV 303

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding