Gi en gave
R-tallet

R-tallet

Skal kristendommen overleve, så er vi avhengige av at hver enkelt kristen «smitter» én eller flere personer med troen på Jesus. Vi ønsker et størst mulig reproduksjonstall.
Svein Anton Hansen, publ. 12.juni -20

I forbindelse med pandemien som coronaviruset nå forårsaker, lærer vi noen nye begreper og ordsammenstillinger. Selv om vi umiddelbart skjønner ord som «hytteforbud» og «sosial distanse», så har disse uttrykkene fått aktualitet først nå når Norge står midt oppe i en alvorlig smittesituasjon. Enda et spesialbegrep vi har blitt kjent med, er ordet «reproduksjonstall», også kalt R-tallet. Som oftest brukes det for å si noe om fruktbarheten i en befolkning. Innen faget epidemologi (læren om befolkningshelse og sykdomsutbredelse), forteller reproduksjonstallet hvor mange en enkelt smittet person i gjennomsnitt smitter videre der alle er mottagelige for sykdommen. Kommer R-tallet under 1, så vil viruset sakte men sikkert dø ut. For da smittes færre mennesker enn de som blir friske. Er derimot R-tallet 2, så vil hver syk smitte to nye personer.

Dette med reproduksjonstall kan vi også overføre til utbredelsen av den kristne tro. Skal kristendommen overleve, så er vi avhengige av at hver enkelt kristen «smitter» én eller flere personer med troen på Jesus. Hvis ikke så skjer, vil den kristne tro sakte men sikkert forsvinne i en befolkningsgruppe. Slik må troen gå videre fra foreldre til barn og naboer, fra enslige til slekt og arbeidskollegaer. Jo mer smittsomme vi som kristne er, jo høyere vil reproduksjonstallet bli.

«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre.» (2.Tim 2,2).

Paulus innså nødvendigheten av at hans medarbeider Timoteus overtok stafettpinnen med å bringe evangeliet videre ut. På denne måten økte evangeliets produktivitet, ved at Paulus gav Jesus-troen til Timoteus, som igjen gav den til «trofaste mennesker» som selv var i stand til «å lære andre».

Reproduksjonstallet for sykdommer ønsker vi holde så lavt som mulig. Smitte skjer ofte raskere i kaldt enn i varmt klima. Smitten øker med antall personer den smittede har kontakt med, og den spres fortere der folk bor tett enn der det er god plass. 

Vi jobber for og ber om at R-tallet for den kristne tro skal være så høyt som mulig. Her vil den positive smitte, i overført betydning, trives bedre i varmere enn kaldt miljø. Og samtidig – vi kommer aldri utenom at tros-smitten vil øke når jeg som kristen har kontakt med flest mulig og ikke gjemmer troen min.

TRV 228

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding