Gi en gave
Over en åpen Bibel med Noreapastor Svein Anton Hansen (E2013)

Over en åpen Bibel med Noreapastor Svein Anton Hansen (E2013)

Tiden vi er inne i preges av stor usikkerhet både når det gjelder helse, økonomi og framtiden. Noreapastor Svein Anton Hansen deler tanker som forhåpentligvis kan skape trøst og håp i denne tiden. Vår Konge, Herren Gud, har talt til sitt folk og bedt oss ikke frykte. Noen lurer naturlig nok også på om denne virusepidemien er en straff fra Gud. Hva sier Bibelen om det? Og, hvordan kan vi bruke innetiden på en god måte, slik at vi tar til oss åndelig påfyll? Noe av dette får du forhåpentligvis svar på i denne ukens spesialutgave av Over En Åpen Bibel.