-Gud snakker til meg gjennom dere

-Gud snakker til meg gjennom dere

Det siste året har jeg hatt stor nytte av deres sjelesorg og veiledning om ulike tema.

Temaene dere har tatt opp, har vært både teologiske, familiære og sosiale. Jeg har funnet fred, og øynene mine er blitt åpnet slik at jeg ser roten til mine problemer. Den siste tiden har troen min blitt styrket. Gud snakker til meg gjennom dere, og jeg takker Gud for dette og alt annet Han gjør for meg. Jeg ber om at Gud vil velsigne og bevare dere.

Hilsen fra Mona, kvinne fra Iran som ser på TV-sendinger fra Sat 7 pars.

Foto: Illustrasjonsbilde