Gi en gave
Shooroq fra Syria

Shooroq fra Syria

Håpets kvinner-teamet i Midtøsten får daglig hendvendelser fra kvinner via sosiale medier som Facebook og Whatsapp:

- Jeg har lytta til programmet Håpets kvinner, og jeg fikk så lyst til å skrive til dere og si at den kristne troen forundrer meg. Jeg har alltid fått høre at den er forfalsket, men merket jeg fikk fred i hjertet når dere talte- mer enn hva jeg får når jeg leser i Koranen. Kan jeg stille dere noen spørsmål om troen deres? Jeg ønsker å kjenne ekte fred og jeg tror kanskje ken kan finne den i svarene deres. 

Håpets kvinner teamet i Midtøsten har jevnlig kontakt med Shooroq. Hun tar imot de bibelversene de gir henne, og stiller mange spørsmål. Ikke for å diskutere, men for å vite mer. 

Be om at Shooroq tar imot og overgir seg til Herrens ord, og at hun vil tro med hele sitt hjerte at han er Frelseren, slik at kan få erfare Hans fred. 

 

 

Illustrasjonsfoto.