Jeg våkner tidlig og lytter

Jeg våkner tidlig og lytter

Jeg våkner tidlig om morgenen og lytter da ivrig til deres program.

Det virker lindrende og hjelper meg til å se framover.

Kvinne, 70 år fra Japan.

(illustrasjonsbilde)