Bli frivillig hos
Norea Mediemisjon

Norea Mediemisjon formidler evangeliet om Jesus hver dag, til tusenvis av mennesker, på over 35 språk, gjennom radio, TV og nett. Men uten frivillige kommer vi ikke langt.  Vi er helt avhengige av frivillige medarbeidere for å styrke vårt vidstrakte mediemisjonsarbeid. Som frivillig gjør du en innsats for Guds rike.

Hos Norea Mediemisjon kan du velge mellom flere tjenester, som oversetting, pakking, videoproduksjon, forbønnstelefon, sosiale medier eller forkynnervirksomhet. Vi vil gjerne ha deg med på laget! Din innsats vil bli høyt verdsatt, både av vår stab, og av de tusener av mennesker som hører om Jesus gjennom mediemisjon.

 

Tilbakemeldinger fra våre frivillige
Sonja Hærås
Jeg tar imot forbønnstelefoner hver fredag fra lyttere over hele Norge. Mange har mye på hjertet når de ringer, det er flott å få være frivillig telefonvakt for Norea!
Sonja Hærås
Sonja Hærås
Jeg tar imot forbønnstelefoner hver fredag fra lyttere over hele Norge. Mange har mye på hjertet når de ringer, det er flott å få være frivillig telefonvakt for Norea!