Foto fra Elfenbenskysten/Norea

 

Hjertespråket

Målgruppe: Mahoufolket, en undergruppe av malinké

Folketall: 400 000

Status: 0.07 % evangelisk kristne

Partner: NLM

Prosjektperiode: 2020- 2022

Årlig støtte: 400 000 kroner

 

Mahoufolket i Elfenbenskysten er blant de aller minst nådde folkegruppene innen det som kalles for malinké-folket. Det er en folkegruppe som preges svært sterkt av islam kombinert med tradisjonell afrikansk folketro. Selv etter mer enn 30 år med misjon i området er det svært få kristne, og bare noen små kristne kirker. Avstandene mellom de mange små landsbyene er enorme, og det er vanskelig å komme seg fram med andre kjøretøyer enn motorsykkel eller til fots.

Hjertespråket er en fornyelse av Norea tidligere mediearbeid i Elfenbenskysten, og vil være en ressurs for det evangeliserende arbeidet gjennom de lokale kirkene. Gjennom kristne radiosendinger og distribusjon av solcelledrevne mediespillere med kristent innhold, vil kristne og søkende mahouer få tilgang til evangeliet på sitt hjertespråk. Bibelundervisning, kvinneprogrammer, radioteater for barn og helseinformasjon er noe av innholdet i disse programmene. Visjonen vår er at mediespillerne kan fungere som «pastor» i avsidesliggende landsbyer hvor det går lang tid mellom hvert besøk fra evangelisten eller misjonæren. Medieressursene kan bli brukt i små lyttergrupper, husfellesskap, eller av enkeltpersoner som ikke har andre muligheter til å høre evangeliet. Programmene blir også sendt på kristne lokalradioer i regionen.  

Under kan du se en samtale mellom leder for prosjektet, Terje Evensen og Jostein Sæth fra Norea som omhandler dette prosjektet.