Ilustrasjonsfoto fra Elfenbenskysten

Beyond barriers/bak grensene:

Målgruppe: Malinké-Jula

Folketall: 6 millioner

Status: 0,001% evangeliske kristne             

Partner: TWR

Årlig budsjett: 120 000 NOK

Prosjektperiode: 2020-2022

 

Dette prosjektet retter seg mot malinké-jula, som også er et språk knyttet til malinkéfolket. Radioprogrammene vil i første omgang bli kringkastet på en lokalradio i det nordvestlige Elfenbenskysten, som er et område sterk dominert av islam. Odienné grenser til både Mali og Guinea, som også har samme språkgruppe. Det vil bli produsert og kringkastet 52 programmer årlig, ett hver uke. Disse vil ta opp de store spørsmålene om Gud og om Bibelen, kontekstualisert til målgruppen. Prosjektet har også som mål å etablere lyttergrupper og lokalisere fredspersoner som kan fungere som døråpnere for evangeliet. Fredspersoner er mennesker

Malinké-jula består av totalt nesten 6 millioner innbyggere i hele Vest-Afrika, og ifølge Joshua Project er det så få evangeliske kristne at statistikken viser 0,0 %.

Med fredsperson menes en person som er vennlig innstilt til deg som fremmed og det budskapet du kommer med, og som samtidig nyter respekt og er en viktig ressursperson i lokalmiljøet.