Tanzania

Norea støtter radioprogrammer og animasjonsfilmer i Tanzania for å nå ut med evangeliet til de som ennå ikke har hørt om Jesus.

 

Norea i Tazania

Rett over halvparten av Tanzanias befolkning på 56 millioner regnes som kristne. 11% av disse er evangeliske kristne. På øygruppa Zanzibar så og si alle muslimer. Norea er engasjert i kristent radioarbeid og bønnearbeid i Tanzania og på Zanzibar. Radioprogrammet Håpets kvinner forteller jenter og kvinner at de er høyt elsket av Gud, i et samfunn hvor de ofte regnes som mindreverdige. Det er også menn som lytter til sendingene. Programmet styrker de kristne og skaper enhet blant dem, noe som er særlig avgjørende på Zanzibar. 

Norea støtter også et annet prosjekt som retter seg mot muslimske folkegrupper, Arven etter Adam. Dette er fem animasjonsfilmer med sentrale bibelfortellinger, som fokuserer på hva synd og tilgivelse er. Filmene lages i første omgang på engelsk og swahili, og vil siden bli oversatt også til andre språk. Følg gjerne med på Facebook eller YouTube for å se prosjektoppdateringer: Søk da etter "Urithi Wa Adamu". 

 

Bønn for Tanzania:

Gode Far, vi ber om velsignelse over arbeidet i Tanzania og på Zanzibar. Styrk dem som allerede tror på deg, og kall nye mennesker til tro. Vi ber deg særlig for de kristne på Zanzibar, hvor det er svært krevende å leve som kristen. Takk for at vi har gode redskaper vi kan bruke til å forkynne Ordet i dette området. 

 

 

Fra mann i Tanzania:
–Jeg oppmuntrer kona mi til å aldri gå glipp av et radioprogram!
Fra mann i Tanzania:
Fra mann i Tanzania:
–Jeg oppmuntrer kona mi til å aldri gå glipp av et radioprogram!

– Jeg vil takke dere for det gode programmet "Håpets kvinner", som dere sender hver uke. Selv om mye av undervisningen er rettet mot kvinner, liker jeg å følge med. Jeg oppmuntrer kona mi til å aldri gå glipp av et radioprogram!

Aktuelt fra prosjektet
-Pengene var ikke mine
-Jeg kjente med en gang jeg fikk dem: Disse pengene var gitt meg for at jeg skulle forvalte dem.
Les mer
– Vi ber om et nytt mirakel
– Den eneste følelsen jeg husker fra denne vonde tiden, er depresjon og tristhet. Det er ikke lett å være barnløs i min kultur, dessverre....
Les mer
Radioprogrammer berger liv på...
– Jeg heter Elisabeth og har vokst opp på øya Zanzibar. Vi var tre søsken, men min eldste bror lever ikke lenger. Min far ofret ham for å bli...
Les mer