Tanzania

Norea støtter radioprogrammer og animasjonsfilmer i Tanzania for å nå ut med evangeliet til de som ennå ikke har hørt om Jesus.

 

Norea i Tazania

Rett over halvparten av Tanzanias befolkning på 56 millioner regnes som kristne. 11% av disse er evangeliske kristne. På øygruppa Zanzibar er 99% av befolkningen muslimer. Norea er engasjert i kristent radioarbeid og bønnearbeid i Tanzania og på Zanzibar. Radioprogrammet Håpets kvinner forteller jenter og kvinner at de er høyt elsket av Gud, i et samfunn hvor de ofte regnes som mindreverdige. Det er også menn som lytter til sendingene. Programmet styrker de kristne og skaper enhet blant dem, noe som er særlig avgjørende på Zanzibar, hvor ytterst få er kristne. 

Norea støtter også et annet prosjekt som retter seg mot muslimske folkegrupper, Arven etter Adam. Dette er fem animasjonsfilmer med sentrale bibelfortellinger, som fokuserer på hva synd og tilgivelse er. Filmene finnes i dag på engelsk og swahili, men de vil siden bli oversatt også til andre språk. Følg gjerne med på Facebook eller YouTube for å se prosjektoppdateringer: Søk da etter "Urithi Wa Adamu". 

 

Bønn for Tanzania:

Gode Far, vi ber om velsignelse over arbeidet i Tanzania og på Zanzibar. Styrk dem som allerede tror på deg, og kall nye mennesker til tro. Vi ber deg særlig for de kristne på Zanzibar, hvor det er svært krevende å leve som kristen. Takk for at vi har gode redskaper vi kan bruke til å forkynne Ordet i dette området. 

 

 

Fra kvinne i Tanzania:
–Takket være Håpets Kvinner fikk jeg selvtilliten min tilbake igjen.
Fra kvinne i Tanzania:
Fra kvinne i Tanzania:
–Takket være Håpets Kvinner fikk jeg selvtilliten min tilbake igjen.

– Jeg har blitt veldig velsignet av et "Håpets kvinner"-program som handlet om HIV/AIDS. Denne sykdommen gikk i arv til meg, og jeg levde et liv i frykt frem til jeg hørte på programmet deres. Takket være "Håpets kvinner" fikk jeg selvtilliten min tilbake igjen. Jeg lever nå uten frykt, og vil gjerne dele vitnesbyrdet mitt til andre for å kunne oppmuntre folk i liknende situasjoner. De som er smittet må vite at det er håp i Jesus Kristus.

Aktuelt fra prosjektet
Endelig får masaiene høre om...
Gledeshyl og sang fyller lufta. –Velkommen, synger de, og priser Gud for hans godhet! De tar imot oss som gamle kjente med klemmer og dans. De er...
Les mer
Norea med radiosendinger på...
Slavelenkene hører fortida til, men på øya Zanzibar er mange fortsatt bundet av andre slags lenker, som frykt, religion og andre livsforhold....
Les mer
Fra jente i bønnegruppe i...
– Det er sant at bønn er alt her i livet.
Les mer