Somalia

Norea i Somalia

Det er kun 0,3% kristne i Somalia, deriblant 0,01% evangeliske kristne. I arbeidet med å nå somaliere verden over med evangeliet bruker Norea ulike medier. Vi har flere prosjekter som retter seg direkte mot somaliere gjennom TV, radio og sosiale medier. Vi har et eget kvinnerettet prosjekt som er del av kvinnearbeidet vårt, Håpets kvinner. I samarbeid med lokale partnere startet vi i 2018 opp med radioteater for barn. Det blir sendt på radio inn i områder der det bor somaliere. Vi skal også begynne å oversette kristne filmer til somali, og ønsker å bruke apper aktivt for å gjøre kristne radio-og TV-programmer tilgjengelig for somaliere i Norge. 

 

Bønn for Somalia:

Allmektige Gud, vi ber om at du vil åpne hjertene til det somaliske folk og føre somaliere i ulike deler av verden til tro på Jesus. Takk for mulighetene du har gitt oss for å nå ut til dem gjennom ulike medier. 

Fra radiolyttere i Somalia:
Vi vil gjerne lære mer om Gud og Hans ord. Vær snill og be for oss.
Fra radiolyttere i Somalia:
Fra radiolyttere i Somalia:
Vi vil gjerne lære mer om Gud og Hans ord. Vær snill og be for oss.