Illustrasjonsbilde

Silkeveisenderen

Målgruppe: Sentral-Asia

Folketall: 65 millioner

Status: 0.03 % evangeliske kristne (ca. 23 000 personer)

Støtte i 2020: 300 000 kroner

Norea samarbeider med Trans World Radio (TWR) om å sende kristne radioprogram til flere land i regionen via en kraftig mellombølgesender. Den kraftige senderen på 200 000 watt dekker et område med mer enn 60 millioner innbyggere. De fleste folkegruppene i dette området regnes blant de minst nådde i verden.

Sendingene dekker det meste av Sentral-Asia. I tillegg når de inn i den nord-vestlige delen av Kina, der det undertrykte uigur-folket bor. I hele dette området er det vanskelig, for ikke å si umulig, å drive tradisjonell misjon. En lokal, kristen leder fra Usbekistan sier det slik: – Politiet gjør hva de kan for å hindre meg i å fortelle mine landsmenn om Jesus, men radiosendingene kan de ikke stanse. De kristne sendingene er svært viktige for landet vårt.

Mens lokale kristne hindres i å dele sin kristne tro med andre mennesker, kan vi gjennom radiosendingene våre uhindret fortelle om Jesus til alle som ønsker å lytte til sendingene. De første programmene som gikk på lufta var på kasakhisk, russisk, usbekisk og uigur. Siden vil nye språk bli lagt til i sendeplanen. Programmene inneholder god, bibelsk forkynnelse, som eksempelvis «Veien gjennom Bibelen», og evangeliserende program som er tilpasset de ulike folkegruppe.

Video: Med håp til Sentral-Asia