Gi en gave
Illustrasjonsfoto

Kvinner i Midtøsten og Nord-Afrika

 

Målgruppe: Unådde i Midtøsten og Nord-Afrika

Folketall: 380 millioner

Status: 1,4 % evangelisk kristne

Partner: SAT-7

Prosjektperiode: 2021- 2023

Årlig støtte: 300 000 NOK (dekker støtte til prosjekter i SAT-7 Türk, SAT-7 PARS og SAT-7 Arabic).

Dette prosjektet retter seg særlig mot kvinner og jenter i Midtøsten og Nord-Afrika. Det er viktig å sette fokus på kvinnens verdi og utruste kvinner og jenter med bibelkunnskap, og gi dem frimodighet og en posisjon til å bidra til åndelig og sosiale endring i en region der de ofte ikke har offentlige arenaer. TV-programmene som produseres fokuserer på Guds kjærlighet og har som mål å la kvinner i regionen få oppleve sin gudgitte verdi i en sosial og kulturell sammenheng der de ofte blir sett ned på. En del av dette prosjektet retter seg mot både kvinner og menn, der det gis praktiske råd til hvordan de skal styrke ekteskapet.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding