Illustrasjonsfoto

Kristne radiosendinger

 

Målgruppe: Tyrkisktalende

Folketall: 82 millioner

Status: 0,008 % evangelisk kristne

Partner: Radio Shema / TWR

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Årlig støtte: 300 000 kroner

 

Gjennom radiosendinger i fire av Tyrkias største byer vil vi i samarbeid med Radio Shema sende kristne radioprogrammer som når opp mot 14 millioner mennesker. Det er mange myter og misforståelser om den kristne tro og om kristendommen i Tyrkia. I disse radioprogrammene vil grunnleggende kristne sannheter presenteres på en kulturelt sensitiv måte slik at tyrkerne forstår at kristendommen ikke er en vestlig religion som ikke angår dem. Kvinnerettede programmer og vitnesbyrd fra troende vil være viktige prioriteringer. Radioprogrammene vil gå på lufta flere ganger i uken.