Gi en gave

Håpets kvinner på arabisk

Målgruppe: Kvinner som snakker arabisk i alle de 22 landene vi når

Prosjektperiode: 2022-2024

Partner: TWR

Årlig støtte: 200 000 Kroner

Norea er engasjert i radioprogrammer rettet mot kvinner på arabisk. Dette er en del av kvinnearbeidet Håpets Kvinner.  Gjennom radio og bønnetjeneste får dermed kvinner i denne del av verden høre at de er verdifulle og elsket av Gud. Dette er et budskap som ofte står i sterk kontrast til det de ellers får høre.  I den arabiske verden blir kvinner ofte diskriminert.  Norea Mediemisjon arbeider for at undertrykte skal bli satt fri, og at alle mennesker skal få høre evangeliet om Jesus. I den arabiske verden, og mange andre steder, fratas mennesker den verdighet og frihet som Gud hadde tiltenkt alle mennesker, og hindres i å lære Jesus å kjenne.

Radioprogrammet Håpets Kvinner møter arabiske kvinner der de er – med gode svar på spørsmål de ofte strever med. Tallrike tilbakemeldinger vitner om at undertrykte kvinner får nyttige og praktiske råd sammen med god åndelig veiledning. Bare Gud vet hvor mange som nettopp gjennom disse programmene får lære Jesus å kjenne som sin Frelser og Herre. Håpets Kvinner-teamet benytter seg også svært aktivt av sosiale medier, og har mye kontakt med kvinner via chattetjenester og sider som Facebook og WhatsApp

I  programmet fra Norea-TV møter du programprodusenten, og leder for arbeidet i Midtøsten. 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding