Gi en gave
GN09: Konvertitt eller forræder?

GN09: Konvertitt eller forræder?

10.09.2020
I en ny serie her «Good News» -podden skal vi snakke om utfordrende problemstillinger i forhold til det vi kaller konvertitter. Her i Norge er du like norsk om du skulle velge å bytte religion eller ta avstand fra din kristne tro. I mange andre land er det å bytte fra muslimsk tro til kristen å anse som forræderi. Men hvorfor er det slik? Har det noe med måten vi snakker om dette på? Går det an å bli en Jesus-troende med muslimsk bakgrunn og fremdeles være salt og lys i den samme kulturen? Eller ligger det i kortene at en som går fra muslimsk tro til kristen tro må forvente å bli forfulgt?

Dette er noe av det vi snakker om i denne episoden. Hovedgjest er islamforsker, teolog og direktør Martin Accad ved Arab Baptist Theological Seminary i Beirut i Libanon. Han har vært i Norge flere ganger som foredragsholder blant annet for Stefanusalliansen og Norme.