Gi en gave

TROENS MENN

Målgruppe: Albanske menn i Albania og naboland.

Folketall: ca 2.84 millioner i Albania.

Status: 0,6 % evangelisk kristne.

Partner: TWR Albania.

Årlig støtte: 250 000.

Prosjektperiode: 2020-2022.

 

Kun tre av ti kristne i Albania er menn. Selv om situasjonen kan se forskjellig ut i by og land, er det albanske samfunnet tradisjonelt sett patriarkalsk. Albanske menn lærer fra sine fedre å være sterke og lede familien med jernhånd. Undersøkelser viser at ni av ti kvinner regner vold i hjemmet som normalt. På grunn av frykt, tradisjon og kultur vil kun tre av hundre kvinner våge å anmelde vold i hjemmet.

Norea har vært engasjert i Håpets Kvinner i Albania i mange år, og kvinner har gjennom den internasjonale bønnebevegelsen bedt om at albanske menn skal finne Kristus.

Siden 2020 har Norea engasjert seg i å utvikle mannsarbeidet Troens Menn i Albania. Dette er et praktisk disippeltreningskurs basert av tre bøker. Første bok underviser menn om å bruke tid med Gud, studere Bibelen og lære sentrale bibelvers utenat. Bok nummer to gir veiledning om hvordan man kan være en god ektemann og far, og den tredje boken tar opp bibelske prinsipp om aktuelle temaer. Det har allerede bitt etablert flere mannsgrupper i Albania, og bønnekalenderen oversettes nå regelmessig til albansk. Du kan lese mer om Troens Menn her eller se filmen under for å bli litt bedre kjent med arbeidet.

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding