Foto: TWR Albania

Håpets kvinner 

Målgruppe: Albanske kvinner

Folketall: ca. 2.84 millioner

Status: 0,6 % evangelisk kristne

Partner: TWR Albania

Årlig støtte: 150 000

 

Religiøs frihet i landet har nå gitt oss anledning til å dele evangeliet med albanske kvinner gjennom radio og bønn. Radioprogrammene Håpets Kvinner har en sosial profil, og gir hjelp til livet her og nå. Samtidig er sendingene med på å bygge opp troen på Jesus. Dette er viktig, ettersom folke-islam er i vekst i Albania, og evangeliet er ukjent i mange områder. Albania er, etter kommunismens fall, blant de fattigste landene i Europa. Vold i hjemmet, arbeidsløshet og menneskehandel fører til at mange kvinner har det vanskelig. Derfor har Håpets kvinner-teamet også et særlig fokus på praktisk omsorg og hjelp til vanskeligstilte kvinner. De deler ut matpakker til fattige, har samarbeid med krisesentre for voldsutsatte og traffickingofre. De har også nylig opprettet et samarbeid med en barselavdeling for å følge opp nybakte mødre med informasjon og praktisk hjelp.