Gi en gave
Foto: TWR Albania

Håpets kvinner 

Målgruppe: Albanske kvinner

Folketall: ca. 2.84 millioner

Partner: TWR Albania

Årlig støtte: 100 000

 

I 20 år har vi hatt anledning til å dele evangeliet med albanske kvinner gjennom radio og bønn. Radioprogrammene Håpets Kvinner har en sosial profil, og gir praktiske råd og veiledning. Samtidig er sendingene med på å styrke troen på Jesus. Dette er viktig, ettersom folke-islam er i vekst i Albania, og evangeliet er ukjent i mange områder.

Albania er blant de fattigste landene i Europa. Vold i hjemmet, arbeidsløshet og menneskehandel fører til at mange kvinner har det vanskelig. Derfor har Håpets Kvinner-teamet et særlig fokus på praktisk omsorg og hjelp til vanskeligstilte kvinner. De deler ut matpakker til fattige, og samarbeider med krisesentre for voldsutsatte og ofre for menneskehandel. Vår samarbeidspartner i Albania har også innledet et samarbeid med en barselavdeling, for å følge opp nybakte mødre med informasjon og praktisk hjelp. Se filmen under for å bli enda bedre kjent med Håpets Kvinner.

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding