Etiopia

Norea i Etiopia

Selv om 60% av befolkningen i Etiopia er kristne regnes fortsatt 35 av landets 113 folkegrupper som unådde. Norea samarbeider med Mekane Yesu-kirken om radioarbeidet Evangeliets Røst. Programmene når ut til etiopiere både i og utenfor Etiopia. Et annet prosjekt, er Håpets kvinner, som bidrar til at kvinner og jenter får bibelundervisning og et bønnefellesskap. Mer enn 120 bønnegrupper i Etiopia samles hver måned til bønn for hverandre og for kvinner i andre deler av verden. Norea støtter dette arbeidet økonomisk. 

Siden 2015 har det blitt produsert en dramaserie (Healing Voice) som tar opp problematikken rundt fødselsskader blant Ari-folket i Etiopia. Etter at serien kom ut, har det blitt etablert en rekke bønnegrupper og bønnenettverk, og holdningene rundt fødselsskader har endret seg. Norea ser seg nå ferdig med dette prosjektet, og vil etter 2018 flytte disse midlene over mot unådde folkegrupper i andre områder. 

 

Bønn for Etiopia:

Gud, vi ber deg for Etiopia, et land hvor mange er kristne, men hvor det fortsatt er en jobb å gjøre. Vi ber om at radiolyttere vil ta imot det gode budskap, og vite at de er elsket av deg, uavhengig av at de rundt forteller dem at de er fattige og verdiløse. Må du, Herre, styrke kristne i Etiopia, og gjøre dem i stand til å nå ut til flere mennesker med evangeliet. 

Fra en mann i Etiopia:
Jeg har stor nytte av radioprogrammet dere sender, selv om det er for kvinner. Når dere ber på radioen hjelper det meg og min situasjon. Vær snill og husk på meg i bønn!
Fra en mann i Etiopia:
Fra en mann i Etiopia:
Jeg har stor nytte av radioprogrammet dere sender, selv om det er for kvinner. Når dere ber på radioen hjelper det meg og min situasjon. Vær snill og husk på meg i bønn!
Aktuelt fra prosjektet
Sand og mirakler i Swaziland
Det lille kongeriket Swaziland sør i Afrika er et mektig vitnesbyrd på Guds trofasthet. Etter en kjøretur på støvete jordveier åpner...
Les mer
Healing Voice Etiopia
Norea ønsker å hjelpe kvinner og jenter som lider av fistula i Etiopia. Særlig blant Ari-folket er denne fødselsskaden utbredt, som følge av...
Les mer
Sterkt møte med lyttergruppe...
Norea har vært i Etiopia for å besøke grupper som lytter til" Healing Voice", på norsk "Helbredende stemme". Allerede er...
Les mer