Eritrea

Norea i Eritrea 

Noreas samarbeidspartner i Eritrea er Evangeliets Røst. Dette er radioarbeidet til den lutherske kirken i Eritrea. Radioprogrammene gir kristen forkynnelse og praktisk hjelp til livet på språkene tigre, tigrinja og kunama. Det er svært strategisk å bruke radio i Eritrea, da rundt en tredel av befolkningen over 15 år ikke kan lese eller skrive. 

Kristne utgjør rett over halvparten av befolkningen i Eritrea, og muslimer rundt 45%. Om lag 2,2% av de kristne er evangeliske kristne. Alle kirkesamfunn i Eritrea er berørt av forfølgelse. Det er ikke uvanlig at kristne blir arrestert, bortført, eller presset bort fra sine lokalsamfunn. Når muslimer konverterer til kristen tro, blir det ansett som forræderi mot samfunnet og familien. Gjennom radio gjør Norea evangeliet kjent blant unådde grupper i Eritrea. 

 

Bønn for Eritrea: 

Gode Far, vi ber deg for Eritrea, hvor hverdagen for kristne er svært krevende. Vi ber om at de kristne radiosendingene blir til velsignelse for mange mennesker. Må du, Herre, bevare dine sønner og døtre i Eritrea, og bruke programmene til å gi dem oppmuntring og trøst. 

Fra en soldat i Eritrea:
Jeg er ikke bare en soldat i hæren, men også en Jesus-soldat. Kristne radiosendinger er utrolig viktige for meg fordi jeg bor i villmarka. Nå har mine medsoldater vist interesse for evangeliet også. Jeg gleder meg stort over hva Herren utretter gjennom dette arbeidet!
Fra en soldat i Eritrea:
Fra en soldat i Eritrea:
Jeg er ikke bare en soldat i hæren, men også en Jesus-soldat. Kristne radiosendinger er utrolig viktige for meg fordi jeg bor i villmarka. Nå har mine medsoldater vist interesse for evangeliet også. Jeg gleder meg stort over hva Herren utretter gjennom dette arbeidet!
Aktuelt fra prosjektet
Vitnesbyrd fra Eritrea:
–Vi er 16 blinde ungdommer. Vi er blinde, og vi hører på kristne radiosendinger.
Les mer
Guds hjelp i desperasjonen
En radiolytter i Eritrea forteller at hun ble desperat etter Gud da hun sluttet å be. Gjennom kristne radiosendinger fant hun tilbake til troen....
Les mer
Radio som passer for "alle"
Soldater eller fanger, nomader eller hjemmeværende, lytter alle til den lutherske kirkens radiosendinger i Eritrea. Radioarbeidet berører...
Les mer