Gi en gave

Frelsens røst

 

Målgruppe: Alle som snakker/forstår mandarin (kinesisk)

Folketall: Mer enn 900 millioner

Status: 7.5 % evangelisk kristne

Partner: Voice of Salvation på Taiwan

Prosjektperiode: Ut 2021

Årlig støtte: 100 000 kroner

 

Frelsens Røst har siden 1974 sendt radioprogram på kortbølge inn over Kina. Programmene produseres på Taiwan. I en årrekke ble de sendt fra øya Guam i Stillehavet. Nå sendes de fra Filippinene. Undervisningen har de senere årene også vært gjort tilgjengelig via internett og sosiale medier.

Norea har i nesten femti år vært med på å finansiere produksjon og sendekostnader for Frelsens Røst. Etter at det ble besluttet å styrke innsatsen for å nå videre ut blant verdens minst nådde folkegrupper med evangeliet vedtok styret for Norea en gradvis nedtrapping av støtten til Frelsens Røst. Vårt siste bidrag til dette arbeidet vil etter planen bli overført i 2021.

Norea-TV: Teologiutdannelse i Kina.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding