Ungdomsprosjekt:

Målgruppe: Japanske ungdommer

Folketall: 127 millioner

Status: 0,58 % evangelisk kristne

Partner: NLM / WJELC (West Japan Evangelical Lutheran Church)

Prosjektperiode: 2020 (forprosjekt)

Årlig støtte: 100 000 kroner

Det er svært få unge i japanske menigheter. Kanskje har de ikke tid eller mulighet, eller de synes det er flaut å gå når de ikke møter andre på egen alder. Dette sier leder for prosjektet, Shinki, i videoen som du kan se under. Samtidig ser vi på sosiale medier at unge responderer bra på det kristne budskapet via Internett. Derfor har vi nå inngått et spennende samarbeid om å etablere en videoplattform for ungdom. Dette forprosjektet er en nysatsing på media som retter seg mer mot unge mennesker i Japan. Prosjektet har blitt til i nær dialog mellom NLM/VJELK og Norea. De vil ta i bruk video, både gjennom produksjon og distribusjon for å nå ut til den yngre japanske befolkning. På sikt er målet å drive mer utadrettet evangelisering gjennom videoer distribuert på YouTube og på andre plattformer. Det er et stort behov får å nå unge mennesker i Japan, og tanken bak dette prosjektet er at unge mennesker gjennom media og internett skal få et møte med evangeliet og kirken, gjennom ulik medieproduksjon av høy kvalitet. Det er helt avgjørende at kirken tar i bruk media på nye måter for å nå unge mennesker i det japanske samfunnet.

 

Lytt til Misjonspuls om ungdomsprosjektet i Japan