Gi en gave
Tapas for troen:
Korte bibelandakter

Håpets kvinner

 

Vi ønsker å gi håp i Jesus til kvinner gjennom forbønn, radio og praktisk omsorg. Vårt arbeid er todelt: Vi er en norsk partner i internasjonale TWR Håpets Kvinner, der organisasjoner og kirker i over 125 land er engasjert. Vi har et særlig økonomisk ansvar for å drive arbeidet i flere land, og en visjon om å nå kvinner i unådde land og områder. Les mer om det i teksten under. 

Norea Håpets Kvinner ønsker også å oppmuntre og engasjere norske kvinner. Trykker du på boksene under, kommer du inn på sider med ressurser for ditt kristenliv. Her ligger blant annet andaktsserien Tapas for troen, den månedlige podkasten fra Håpets Kvinner, bønnekalenderen, og TV-programmer og filmer som omhandler arbeidet vårt. 

 

HVEM ER VI?

Norea Mediemisjon bruker radio og andre medier for å nå mennesker med et budskap om at de er elsket, sett og verdsatt av Gud. Som en del av den verdensomspennende bevegelsen Håpets Kvinner (tidligere Prosjekt Hanna), vil Norea gi verdens kvinner håp for liv og evighet. Dette gjør vi gjennom radioprogrammer, bønnetjeneste og ved å spre engasjement og bevissthet rundt kvinners situasjon i verden. Norea er partner med verdens største mediemisjonsorganisasjon, Trans World Radio (TWR), og sammen med andre misjonsorganisasjoner over hele verden når vi kvinner gjennom dette arbeidet i 127 land. Gjennom våre givere betaler vi for produksjon og sendekostnader i følgende land/områder: Etiopia, Tanzania, Somalia, Nord-Korea, Sentral-Asia, Japan, Albania og Midtøsten.

 

HVORFOR KVINNER?

Kvinner verden over bærer tunge byrder. Historiene er forskjellige, men lidelsene skyldes ofte at kulturen ikke ser den uendelige verdien kvinner har som mennesker, men også som Guds dyrebare døtre. Mange opplever vold, undertrykkelse og ensomhet. De lever i fattigdom, i en daglig kamp for at de og barna deres skal overleve. Mange opplever at de ikke blir verdsatt, akseptert eller respektert. Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for vold i hjemmet, småjenter blir giftet bort til eldre menn, over 350 000 dør hvert år av svangerskapsrelaterte årsaker og 2/3 av verdens analfabeter er kvinner. Verden over blir kvinner holdt nede og fratatt grunnleggende rettigheter. Vi som kristne er kalt til å løfte disse opp, til å være med og gi dem verdighet, håp og kunnskap.
 

HVA GJØR VI?

Håpets Kvinner ønsker å oppmuntre og utruste kvinner til å be, lytte, lære, vokse og gi gjennom media, smågruppe-fellesskap og ledertrening.

 

BE:

Bønn er ryggraden og styrken i arbeidet. Håpets Kvinner er først og fremst en bønnebevegelse. Hver måned sendes det ut en folder med bønneemner for hver dag til tusenvis av forbedere over hele verden. Dette kaller vi en bønnekalender. Hver dag bes det for utfordringer kvinner møter. Hver måned tas det opp ulike temaer og utfordringer som angår kvinner. Vi kan føle oss små i møte med nøden og lidelsen som verdens kvinner møter, men når vi ber, så arbeider Gud.

 • Over 60 000 forbedere følger bønnekalenderen hver måned.
 • Kalenderen er oversatt til 94 språk og dialekter.
 • Gjennom våre givere betaler Norea for at denne bønnekalenderen blir oversatt og distribuert i de landene vi har et særlig ansvar for.
 • Bønnekalenderen blir brukt både i grupper og av enkeltpersoner, og vi sender den hver måned til flere hundre forbedere i Norge.

 

LYTTE:

Radio og andre medier når kvinner uansett sosial status, kultur og hvor i verden de befinner seg. Norea Håpets Kvinner bruker radio og podcast for å nå kvinner med evangeliet og praktisk kunnskap i over 125 land.

 • Radioprogrammet Håpets Kvinner gir praktisk og konkrete råd og hjelp for livet, tilpasset hver enkelt kultur og språk det sendes i. Lytterne får også vite at de er forstått og elsket - aller mest av Gud selv. Norea støtter produksjon, sendekostnader og oppfølging av lyttere i Albania, Nord-Korea, Etiopia, Tanzania og Zanzibar, Sentral-Asia, Somalia og Midtøsten.
 • Andre programmer er formet som lydbaserte dramaserier som tar opp konkrete utfordringer som f. eks fistula, barneekteskap og menneskehandel. Norea har tatt initiativ til og finansiert serien Healing Voice i Etiopia.
 • Norea ønsker også å styrke og oppmuntre norske kvinner gjennom media. Vi gir ut podcasten Håpets Kvinner, der lytteren får møte andre kvinners historie om hvordan Gud har hjulpet dem i deres liv. Fra april 2020 gir vi også ut bibelserien Tapas for troen. Vi produserer også TV-programmer og inspirasjonsvideoer. Dette finner du i boksene øverst på siden.

 

LÆRE:

Gjennom media har vi en unik mulighet til å kommunisere til kvinner som kan være analfabeter eller ikke har utdannelse.

 • Radio, lyttergrupper og landsbybesøk gjør det mulig å ta opp praktiske og konkrete temaer som hvordan man tar seg av sine barn eller eldre foreldre, og hvordan man tar vare på helsa og lager god mat osv.
 • Bibelundervisning og åndelig fellesskap gir hjelp til å vokse som kristen.
 • Gjennom konserter, møter og besøk i menigheter og forsamlinger og kvinnehelger ønsker Norea å gi kunnskap om kvinners situasjon, og hvordan man kan engasjere seg i dette arbeidet.

 

VOKSE:

Gjennom Håpets Kvinners arbeid ønsker vi at kvinner skal vokse i troen gjennom kunnskapen de får på radio og gjennom lederutvikling og smågruppefellesskap. I Norge ønsker vi å utvikle og legge til rette for materiell som kan brukes i småfellesskap og bibelgrupper for å oppmuntre norske kvinner i hverdagen.

 

GI:

Hver enkelt giver er helt uunværlig for at Norea kan nå kvinner, ofte bak stengte grenser,  med det gode håpsbudskapet om Jesus. Din gave utgjør en forskjell:

 • Bli fast giver: Fast givertjeneste gir oss anledning til langsiktig planlegging.
 • Du kan gi din bursdagsgave til Norea.
 • Du kan arrangere basar, salgsmarked, temakvelder og møter for å sette fokus på å samle inn penger til Håpets Kvinner.
 • Du kan selge kunstkalender, kort eller spille inn musikk til inntekt for Håpets Kvinner.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding