Innvandrere og flyktninger i Norge

"Good News Media» er et verktøy du kan bruke i møte med våre nye landsmenn. Vi har foreløpig valgt å satse på noen av de største språkgruppene blant unådde folkegrupper i Norge. I «Good News»-appen har vi samlet en rekke lyd- og videoressurser på deres eget språk. Grunnleggende innføring i Guds ord, kvinneprogrammer, barneprogrammer, kulturressurser og mye mer.

Gjennom å dele appen med mennesker du treffer, gir du dem tilgang til en ressursbank på sitt eget hjertespråk. I «Good News»-appen har vi også laget en egen «medvandrer-funksjon». Den er ment for deg som er kristen, og som ønsker å få tips og hjelp til å være en god medvandrer for dine innvandrer-venner. Her finner du tips til litteratur, nettsider og andre ressurser.

Du finner appen ved å søke etter "Good News Media" på din telefon eller nettbrett. 

GOOD NEWS-PODDEN

 I «Good News»–podden samtaler vi om hvordan vi som kristne nordmenn kan vise omsorg og kjærlighet til våre nye landsmenn. Vi vil inspirere, utfordre og utruste kristne nordmenn til å være "medvandrere" med flyktninger og innvandrere i våre nærmiljø.
Vi inviterer jevnlig gjester som har stor erfaring og innsikt i tverrkulturelt arbeid. 
Vi lover også å dele av egne tverrkulturelle erfaringer, gjerne med glimt i øyet. Forhåpentligvis vil du både få noe å le av og noe å lære av.