Gi en gave
Ønsker du at menighetens misjonsprosjekt skal gå til Norea Mediemisjon?

Misjonsprosjekt

Mange menigheter/forsamlinger har et misjonsprosjekt. Har forsamlingen du tilhører et slikt prosjekt? Hvis ikke kunne det kanskje være et alternativ å samarbeide med Norea Mediemisjon? Du finner informasjon om utvalgte prosjekt nedenfor. Ta gjerne kontakt med Norea hvis du ønsker mer informasjon.  

 

Radioprogram til Sentral-Asia

Fem land med totalt 65 millioner innbyggere; Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Turkmenistan og Kasakhstan. Alle disse landene var innlemmet i Sovjetunionen. På begynnelsen av 1990-tallet var færre enn 100 av innbyggerne i regionen evangeliske kristne (!). Med unntak av en kort periode på 1990-tallet har landene i Sentral-Asia vært stengt for tradisjonell kristen misjon. Kristne radio-sendinger har gitt et viktig bidrag til at det i dag er anslags-vis 20-30 000 kristne i denne regionen. 
 

En annerledes evangelist 

Daglig leder for Norea Mediemisjon møtte våren 2019 en gruppe lokale kristne ledere i Usbekistan. En av dem var løslatt fra fengslet bare to dager tidligere. Han ble arrestert fordi han fortalte nevøen sin om Jesus. – Det er vanskelig for oss kristne i Usbekistan å fortelle andre om Jesus, sa han, – men en annerledes evangelist har funnet veien hit. Han vitner om Jesus over alt, til og med i offentlige kontorer og på politistasjoner. 

Evangelisten mannen siktet til er våre radiosendinger. På usynlige bølger sendes evangeliet ut over bygd og by. Sikkerhetspoliti og grensevakter kan ikke hindre det. En ny kraftig radiosender som ble tatt i bruk 10. juni 2019, Silkevei-senderen, dekker hele regionen. På  ulike lokale språk kan vi nå vitne uhindret om Jesus – til hjelp og oppbyggelse for dem som allerede har tatt imot ham, og til frelse for folk som ennå ikke har fått lære ham å kjenne.

"Jesus møtte meg gjennom radioen. Det kan også andre få erfare."- Radiolytter i Sentral-Asia

 

Støttepartner?

Norea Mediemisjon kan tilby jevnlig informasjon om arbeidet. Vi kan skaffe til veie bilder og video, og vi kan om ønskelig komme på besøk for å fortelle/ oppdatere om arbeidet. Vi kan også være behjelpelige med å legge til rette for møter med lokale kristne dersom det er aktuelt å sende noen fra forsamlingen/menigheten på tur til Sentral-Asia. Ta gjerne kontakt med Norea v/Jostein Sæth for mer informasjon. Telefon 38 14 50 20. E-post post@norea.no

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding