Du er som en gjeter
Du er som en gjeter
«Kjære programleder! Jeg får ‘møte’ deg på lufta hver dag, og høre på din gode og varme stemme når du deler bibelvers....
Du er som en gjeter
«Kjære programleder! Jeg får ‘møte’ deg på lufta hver dag, og høre på din gode og varme stemme når du deler bibelvers....

«Kjære programleder! Jeg får ‘møte’ deg på lufta hver dag, og høre på din gode og varme stemme når du deler bibelvers. Du er som en gjeter som passer på saueflokken sin. I chattegruppen min på WeChat er vi 20 medlemmer, deriblant noen ikke-kristne, og hver dag sender jeg programmet deres til dem» (En WeChat-lytter i Kina).

*WeChat er en kinesisk chattetjeneste

Ikke lenger redd for å dø
Ikke lenger redd for å dø
– Jeg har vært livredd for å dø, for jeg har aldri vært sikker på at jeg har gjort mange nok gode gjerninger...
Ikke lenger redd for å dø
– Jeg har vært livredd for å dø, for jeg har aldri vært sikker på at jeg har gjort mange nok gode gjerninger...

Av: Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon. 

Det er en tidligere muslim fra Asia som sier dette til sin kristne venn. I mange år hadde han slitt med dødsangst. Ville Allah finne ham verdig til å komme til Paradis? Alle vet at de en dag skal dø. Mange forsøker å skyve tanken bort, men ethvert menneske vet innerst inne at det kun er et tidsspørsmål før turen kommer til dem. Før eller siden vil man spørre seg selv: hva møter jeg på den «andre siden»?

– Jeg er veien, sannheten og livet, sa Jesus. – Ingen kommer til Far uten ved meg. En del mennesker finner Jesu ord provoserende, og nekter å ta budskapet inn over seg. Og Gud tvinger ingen til å ta imot Jesus, men han har et inderlig ønske om at alle skulle få anledning til å høre om ham – og en reell mulighet til å velge om de vil følge ham eller ikke.

– Jeg er oppstandelsen og livet, sa Jesus. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Dette er godt nytt! Men gode nyheter er gode bare hvis de når fram i tide. Derfor er det smertefullt å vite at det fortsatt finnes hele folkegrupper i verden som ennå ikke har fått anledning til å høre om Jesus. Når skal de få høre gledesbudskapet om at Jesus har gitt sitt liv for at alle som tar imot ham skal få leve?

I et intervju sommeren 2018 fortalte filosof Tore Frost om en samtale han i sin tid hadde med en sønn som ønsket å avslutte livet. Frost lyktes i å snakke om døden på en slik måte at sønnen fikk lyst til å velge livet. Tenk om vi i møte med andre mennesker kunne snakke om livet og døden på en slik måte at de fikk lyst til å velge et evig liv sammen med Jesus? Og tenk om vi kunne nå ut med budskapet om Jesu stedfortredende død på korset, også til de folkegruppene som fortsatt ikke har fått høre de gode nyhetene?

Nylig fikk vi en tilbakemelding fra en kvinne i Saudi-Arabia. – Gjennom radiosendingene deres har jeg blitt kjent med Jesus, sier hun. – Jeg har tatt imot Jesus i hjertet mitt. Nå er jeg ikke lenger redd for å dø. Det gjør meg dypt takknemlig å lese slike tilbakemeldinger – særlig når de kommer fra land der myndighetene forsøker å stenge Jesus ute!

Samurai for Jesus
Samurai for Jesus
Hva slags forhold har du til din far? Dette spørsmålet kan nok sette i gang mange ulike tanker, både gode og vanskelige.
Samurai for Jesus
Hva slags forhold har du til din far? Dette spørsmålet kan nok sette i gang mange ulike tanker, både gode og vanskelige.

Men uansett hvordan vårt farsforhold er, så vet vi at fedre har stor innflytelse på sine nærmeste. Når en mann tar imot Jesus og blir hans etterfølger, får dette ofte store positive følger også for familien.

Norea lanserer nå en ny satsing for å nå ut til flere menn i Japan med evangeliet om Jesus. Kall til omvendelse og etterfølgelse av Jesus vil gå hånd i hånd med formidling av kristne verdier for familieliv og samfunn. Den kristne forretningsmannen Ryuichi Tsubuku er vår mann i Japan. Han har nå overlatt driften av firmaet til andre for selv å gå inn i full tjeneste for Jesus. Tsubuku kaller seg selv en Samurai for Jesus. 

Vil du gi en gave til arbeidet med å nå japanske menn med evangeliet? Din forbønn for arbeidet og gaver til dette prosjektet vil gjøre arbeidet med Troens menn mulig i Japan. 

Et krevende misjonsoppdrag
Et krevende misjonsoppdrag
Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri...
Et krevende misjonsoppdrag
Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri...

 

Kommentar skrevet av Jostein Sæth, prosjektrådgiver i Norea Mediemisjon

For 12 år siden ble kona mi og jeg høytidelig innvidd til misjonstjeneste for Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi hadde fått vår tjeneste blant en unådd, muslimsk folkegruppe i Vest-Afrika, og vi visste at oppdraget vi skulle bli en del av, var av det krevende slaget. Ikke at vi for vår egen del hadde det så krevende, men misjonens oppdrag om å bringe evangeliet til akkurat dette folket hadde vært og ville fortsatt være krevende. Dette folket blir regnet for å være ett av de vanskeligste å nå med evangeliet i regionen. NLM har i mange år arbeidet her, og fruktene av arbeidet har vært langt mindre enn mange andre steder i verden.

Allerede den gangen bar jeg på en bønn til misjonsfolket: «Vil dere være med på et krevende misjonsoppdrag? Et oppdrag der vi ikke raskt vil få se fruktene av arbeidet. Et oppdrag i et område der ikke alle andre vil eller kan gå.»

Det ligger i oss mennesker at vi aller helst ønsker å være på «vinnerlaget.» Jeg husker en gang en som uttrykte at han gjerne støttet et av misjonens «suksessprosjekter» og begrunnet det med at han ville støtte «det som virker». Jeg ønsker nødig å sette misjonsprosjekter opp mot hverandre, for misjonens Herre ønsker «at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Alle misjonsoppdrag både fjernt og nært er Herrens hjertesak. Jeg tror heller ikke at det finnes «enkle misjonsoppdrag». Men hvis alle skulle følge logikken om bare å støtte «det som virker», ville mange av vår tids unådde folkeslag vandre i mørket til evig tid. Derfor er det så avgjørende viktig at vi som troende og som misjonsfolk kobler oss på «de vanskeligste misjonsoppdragene», de som retter seg mot de minst nådde folkegruppene i verden i dag. Der fruktene ikke så enkelt vil synes.  

Det er mange år siden vi kom hjem fra vår tjeneste i Vest-Afrika. Vi fikk se at evangeliet «virker» også i vanskelige misjonsområder, selv om fruktene av arbeidet fremdeles synes små. Men Guds Ord virker i menneskehjerter og nye kommer til tro på Jesus som sin frelser.

I dag har jeg min tjeneste hjemme i Norge, men utfordringen brenner like sterkt: «Vil du være med i et krevende misjonsoppdrag?» Gjennom misjonsorganisasjonen Norea Mediemisjon har jeg fortsatt det store privilegiet å kunne bruke min tid og mine ressurser for at evangeliet skal nå ører og hjerter hos mennesker som aldri har hatt muligheten til å høre – rett og slett fordi de er født inn i et land og en kultur der ordet om Jesus ennå ikke har fått tilgang. Gjennom media som TV, radio og internett kan vi i dag nå også disse menneskene med det evige livs ord, som setter mennesker i åndelig frihet fordi Jesus som er Veien, Sannheten og Livet får bli deres Herre og Frelser.

Faktum er at bare 3 % av dagens misjonærer jobber inn mot det som defineres som «unådde folkegrupper» ifølge misjonsstatistikere. Totalt er det opp mot 7000 unådde folkegrupper i verden, som utgjør mer enn 3 milliarder mennesker.

«Vi er kalt til tjeneste. Vi må gå og si ifra!» Ikke minst der hvor det er ekstra krevende.

Jeg er utålmodig!
Jeg er utålmodig!
I en kjent misjonsfortelling møter vi en afrikaner som nylig har tatt imot Jesus. Han spør en dag misjonæren som...
Jeg er utålmodig!
I en kjent misjonsfortelling møter vi en afrikaner som nylig har tatt imot Jesus. Han spør en dag misjonæren som...
Av Per Birkeli
Publisert: 28.03.17

Når jeg leser i Bibelen om hvor store områder Paulus rakk å besøke på sine misjonsreiser, med datidens infrastruktur i tankene, så er det forstemmende å tenke på at misjonsoppdraget fremdeles ikke er fullført. I våre dager har vi moderne teknologi og effektive transportmidler, men fortsatt er det anslagsvis 7 000 etniske grupper som ennå ikke har fått besøk av «de første misjonærene»!

Jeg har hatt privilegiet å bo noen år i Indonesia – et land med mer enn 750 ulike folkegrupper. 200 av disse er blant de minst nådde folkegruppene i verden. Jeg har selv erfart hvordan mange mennesker arbeider aktivt for å hindre at Guds Ord skal bli forkynt i deres områder. Det ironiske er at når den kristne tro slår rot et nytt sted, og innbyggerne får lære Jesus å kjenne, spør de ofte: Hvorfor kom dere ikke før?

Jesus har sagt at evangeliet skal bli forkynt for alle folkeslag før han kommer tilbake. Derfor må vi fortsatt drive misjon. Og evangeliet må bringes videre ut til stadig nye folkegrupper – også til områder der innbyggerne forsøker å stenge Kristi vitner ute. Som oftest er det enklere å utbre evangeliet i områder der troen på Jesus allerede har slått rot, enn å bringe det kristne budskapet ut til unådde folkegrupper. Det kreves stor besluttsomhet og en sterk vilje til å prioritere når evangeliet skal forkynnes i nye områder. Men Jesus gav sitt liv for ALLE mennesker, ikke bare dem som av enkelte omtales som «lavt-hengende frukt».

Jeg er utålmodig! Ønsker så inderlig at evangeliet skal nå ut til nye områder. I 2016 gikk ett av mine store ønsker i oppfyllelse. Ulike misjonsorganisasjoner gikk da sammen om å utpeke én spesiell søndag i året som en merkedag for de minst nådde, og første pinsedag ble da valgt som den årlige søndagen for unådde folkegrupper.

Dette året vil Norea Mediemisjon, sammen med en rekke lokale menigheter og kristne organisasjoner i Kristiansand, arrangere en stor felles gudstjeneste første pinsedag (4. juni). Vi vil da ha fullt fokus på en av de minst nådde folkegruppene i Indonesia. Denne gruppen teller om lag 3 millioner mennesker. Mindre enn 200 av dem har tatt imot Jesus.

På nettsiden dayfortheunreached.org kan du lese mer om hvordan første pinsedag nå markeres i en rekke land som en «søndag for de minst nådde».

Bønn gjenopprettet ekteskapet
Bønn gjenopprettet ekteskapet
Mor Septina og mannen hennes hadde store problemer i ekteskapet, men mye bedret seg da Noreas partner i Indonesia...
Bønn gjenopprettet ekteskapet
Mor Septina og mannen hennes hadde store problemer i ekteskapet, men mye bedret seg da Noreas partner i Indonesia...

– Jeg vokste opp i en kristen familie, men har strevd med å forstå evangeliet. Foreldrene mine følger "Mana Narma Kerin", en velkjent gud blant Biak-folket i Indonesia. De sammenlikner denne guden med Jesus, noe som er veldig farlig. I virkeligheten er det en synkretisert versjon av djevelen.

Drømmen ble et mareritt

– Jeg flyttet inn med mannen min Grey før vi hadde inngått evig troskap i kirka. Vi møttes da vi studerte sammen, og giftet oss i det lokale trossamfunnet i Biak. Greys foreldre hadde også giftet seg der, så jeg fulgte i deres fotspor. Jeg syntes ikke det var galt at vi bodde sammen før vi hadde en kristen vielse. Vi fikk også to barn sammen som heter Isak og Sammy. Likevel ble ekteskapet, og drømmen jeg hadde, til et mareritt. Mannen min hadde den ene affæren etter den andre. Jeg hadde også elskere, men så ikke noe problem med det. Livet var jo så vanskelig.

Kunne jeg bli tilgitt?

– Vendepunktet kom for fem år siden. Jeg lyttet til et radioprogram av Studio Sentosa, som heter Livets løgner. En av programlederne, Mor Hani, snakket om Bibelens syn på umoralsk sex. Hun fortalte at det fantes tilgivelse. Jeg fikk treffe Mor Hani, og la ikke skjul på noe. Hun var klar på hva Bibelen sier om et godt ekteskap. – Kunne Gud virkelig tilgi meg? spurte jeg undrende.  – Gud kan tilgi deg, svarte Mor Hani med en mild stemme. –  Men du må legge fram dine synder, og så kan Gud sette deg fri. Gud tilgir, slik at du kan tilgi deg selv og din mann, la hun til.

Grey på operasjonsbordet

– Etter samtalen hadde jeg en drøm om at jeg var sammen med min mann igjen. Den store hindringen i det virkelige liv var min manns elskerinne. Hun blokkerte mine forsøk på å få tak i Grey. En dag ble Grey alvorlig syk, og måtte opereres i Jakarta. Jeg fikk høre om dette, og ringte med en gang Mor Hani og ba om forbønn. Jeg ringte også Grey, men ble skjelt ut av elskerinnen hans. Senere ble Grey erklært død på operasjonsbordet, og elskerinnen kollapset ved hans side. Det skulle heller ikke ta lang tid før hun forsvant ut av livet hans for godt.

Svarte engler ønsker ham velkommen

– Utrolig nok var ikke dette slutten for Grey. Han ble helbredet, og våknet opp igjen. Grey flyttet tilbake til Biak, og det tok ikke lang tid før vi møttes igjen. Da fortalte Grey meg om synet han hadde hatt mens han var klinisk død. Han hadde vært omringet av svarte engler. En av dem hadde strakt ut hånden, og ønsket ham velkommen. Men Grey hadde ikke gått inn. Studio Sentosa hadde bedt for Grey akkurat i dette tidsrommet. Da Grey endelig hadde våknet opp igjen, hadde hans første tanke vært at han måtte ringe meg.

Lang vei videre

– Denne hendelsen forandret Greys hjerte, og han innrømte at han hadde gjort uforanderlige feil. Vi tilga hverandre, lik Gud har tilgitt oss. Veien videre for oss er lang, men sammen kan vi holde motet oppe. Fortsatt elsker jeg Grey, men jeg venter med å treffe ham igjen til Gud mener tiden er inne for oss, avslutter mor Septina.