Gi en gave
Nehemja 9, 20

Nehemja 9, 20

Dagens Bibelvers står i Nehemja 9, vers 20: "Du ga dem din gode Ånd for at de skulle få visdom. Du nektet dem ikke manna til mat og ga dem vann mot tørsten."

Israelittene var vendt tilbake fra eksil i Persia, og hadde nettopp feira løvhyttefesten for 1. gang på veeldig lenge (8, 17). Siste dagen brukte de til å høre Skriften bli opplest og til syndsbekjennelse (9, 3). Og her kommer altså prestenes lovprisning til Gud inn, der de tar for seg viktige deler av historien til folket og minner om Guds storhet og omsorg for sitt folk. Les gjerne hele talen! 

Vi gjør også lurt i å sette av tid av og til til å fokusere på hvordan Gud har tatt seg av Menigheten opp igjen århundrene og oss sjøl! Det vil hjelpe hjerte og sinn til å huske at Gud er stor, og at Han er mektig til å lede oss fram. Han har hjulpet hittil (1. Sam. 7, 12), og Han vil hjelpe videre (Jes. 46, 4)!  

"Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!" (Salme 103, 2).

TFT189

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding