Gi en gave
Salme 97,12

Salme 97,12

Dagens bibelvers finner vi i Salme 97, vers 12: "Gled dere i Herren, dere rettferdige, lovsyng hans hellige navn!"

Et herlig vers! Når vi gleder oss "i Herren", så gjør vi det i fellesskap med Ham og på grunn av Ham. Det er kanskje ekstra viktig, men også ekstra vanskelig, når problemene tårner seg opp eller en situasjon er fastlåst og vi ikke ser noen utvei.. Men løfter vi blikket da, det vil si flytter fokus og oppmerksomhet over på Jesus, så ser vi alt det som kan gjøre oss glade! Kjærlighet, nåde, makt, herlighet, udødelighet, uovervinnelighet, glede, fred! Ikke rart at Nehemja kunne si at «gleden i Herren er deres styrke." (Neh. 8, 10). 

En engelsk variant av dagens vers sier at vi skal takke Herren når vi husker Hans hellighet. Det er på mange måter helligheten som gjør Gud til Gud. Hellig betyr adskilt og ren. Uten det, så hadde Gud vært som en av oss. Men Han er hellig, Han er Gud, og Han består! Og sammen med Jesus får vi gå inn i det hellige og finne nåde (Hebr. 4, 16; 10, 19-22)! Så la oss glede oss i Herren og lovsynge Hans hellige navn!

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding