-Jesus er vår lege og vårt håp.

-Jesus er vår lege og vårt håp.

 -Vi var så slitne. Livet vårt føltes håpløst. 

Sahana og mannen Abiral var utslitt etter å ha søkt legedom for mannens sykdom i årevis. De hadde gått til leger og heksedoktorer, men ingen kunne hjelpe dem.

En dag radioen stod på, ble det spilt en fin sang som fanget oppmerksomheten deres. Når sangen var over, begynte stemmen på radioen å snakke om Jesus. 

De hadde aldri hørt navnet Jesus før, og på radioen fortalte de at denne Jesus kunne helbrede! Ekteparet satt som spikret og lyttet til historien om Jesus som hadde gjort en syk mann frisk. Hver dag begynte de å lytte på radiokanalen, og endelig kom det samme radioprogrammet igjen. Personen på radioen forklarte at den som lyttet på også kunne bli helbredet i Jesu navn. 

Håpet hadde blitt tent i hjertene til Sahana og Abiral. De begynte å lete etter et sted de kunne lære mer om Jesus. Ikke lenge etter fant de en kirke og begynte å gå der fast og møtte pastoren for bønn og samtaler. Deres håp ble snudd til takknemlighet da Gud svarte bønnene deres og Abiral ble helbredet fra sykdommen. 

-På grunn av Håpets kvinner radioprogram fikk vi erfare at Jesus er vår lege og vårt håp. Vi har nå funnet livet i Jesus. Vi er så takknemlige til vår Gud, Jesus og dere!

 

 

Foto: Pixabay

Kilde: Håpets kvinner, Nepal.