Reddet ut av prostitusjon

Reddet ut av prostitusjon

Hun hadde blitt reddet ut av prostitusjon i Albania og bodde nå på et herberge sammen med flere jenter. Håpets kvinner ga henne hjelpen hun trengte i en vanskelig tid.

– Jeg hadde et desperat behov for å høre hva dere fortale oss. Jeg vet nå at Gud har tilgitt meg. Han elsker meg. Takk for at dere delte med oss så fantastiske ting om Gud. Jeg vil aldri glemme dere. 

I sommer arrangerte Håpets kvinner en leir for trafficking-ofre, leiren kalte de «Du er verdifull», og teamet møtte jenter i alderen 11-19 år hver dag i ei uke. De fortalte dem om Guds uendelige kjærlighet til dem, hadde undervisning om forskjellige tema, og laget fine, enkle ting sammen. For eksempel laget de bager av gamle t-skjorter, med budskapet at selv om de selv føler at ting virker ødelagt kan Gud gjøre livet deres til noe vakkert. Det var da denne unge jenta på 19 år uttrykte takknemlighet til Gud for at Håpets kvinner og Han hadde sett henne. Sosial arbeideren på senteret fortalte senere at de hver lørdag lytter til Håpets kvinner; -Jeg hører Arta og Ledi (to i teamet) snakker om Gud, og de fyller meg med slik en fred i hjertet».