Gi en gave
Flerkoneri i Bibelen
Pixabay/CCL

Flerkoneri i Bibelen

I "gammeltestamentlig tid" var det helt vanlig med mange koner. Hvorfor var dette ”greit" for Gud? Salomo hadde jo rimelig mange, men det står også at han bygde alter for sine koners guder. Ser ut som konene var med på å forføre David. Han var en mann etter Guds hjerte og så hadde han flere koner. Det jeg lurer på da er; hvor står det noe om dette i Bibelen og hvor står det om at det bare er "lov" å ha ei kone i dag og og hvordan skjedde denne forandringen for å kalle det for det?

SVAR:
Som du skriver hadde både kong Salomo og David flere koner. Andre personer som Abraham, Jacob og Gideon hadde også flere koner.

Hvorfor leser vi om flerkoneri/ polygami i GT?
Trolig henger det sammen med at det var en tid med andre sosiale ordninger. Flerkoneri ble tillatt for eksempel når flere menn var drept i krig og mange kvinner hadde blitt enker. Den gang var det lite sosiale støtteordninger – derfor bedre å bli gift inn i en ny familie/ slekt enn å være ugift. Flerkoneri var en nødordning på samme måte som skilsmisse. Altså ikke Guds vilje i utgangspunktet, men likevel tillatt på grunn av "de harde hjertene". (Matt.19,8). På en måte kan vi si at ”slektens gang” gikk foran Guds opprinnelige vilje.

Så handler det nok også om at den gamle pakt hadde en foreløpig karakter, og at Guds fulle vilje ble kjent med Jesus Kristus. På Jesu tid var det lite polygami. Dette er trolig årsak til at Jesus spesifikt ikke tar opp dette spørsmålet.

”Fra skapelsen av” skulle det være èn ektefelle – ”Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød?” Matt 19,4-5 (og 1.Mos.2,24)

Altså – Gud ville èn mann og èn kvinne i ekteskap. To personer kan være ”ett kjød”. De 10 bud forutsetter ene-gifte som det normale. Ekteskapet er en grunnleggende samfunnsordning, et grunnleggende fellesskap – derfor to personer. Det kan ikke være samme intimitet når fellesskapet består av flere ektefeller.
To personer har også en forbildefunksjon: Faderen-Sønnen, Sønnen-menigheten, mann-kvinne. Jesus har èn brud, menigheten. Mannen skal derfor ha èn kvinne som brud.

Som du skriver hadde kong Salomo flere koner, og de førte hans hjerte på avveier når det gjaldt gudstroen. Her var det nok ikke primært flerkoneriet som var problemet, men at Salomo tillot at konene tok med seg sin avgudsdyrkelse inn på slottet og i ekteskapet.

I dag er flerkoneri forbudt i de fleste land, mens noen land tillater det. I islam er det lov til å gifte seg med opp til fire koner. Mormonerne praktiserte flerkoneri fram til 1890. I dag praktiseres det fortsatt i enkelte mormonske menigheter, mens hoved-mormonkirken ikke tillater det.

Så godt som alle kristne kirkesamfunn har aldri praktisert flerkoneri. Dette henger sammen med at Jesus kun omtalte ekteskap mellom èn mann og èn kvinne.

Slik sett så forsvant flerkoneri i jødisk tro gradvis etter at kongedømmet opphørte.

OPKL 502

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren.no

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding