Teamet som har spilt inn første episode av dramaserien Healing Voice på Ari-språket, fra venstre Hannah, Mare og Tirunesh.
Teamet som har spilt inn første episode av dramaserien Healing Voice på Ari-språket, fra venstre Hannah, Mare og Tirunesh. Flora Rittenhouse

Første episode er spilt inn

Et team flotte og engasjerte jenter i Etiopia har nå spilt inn første episode av Healing Voice, en serie for kvinner med fødselsskader.

Denne satsingen, eller initiativet fra Noreas side, er en dramaserie som belyser kjønnslemlestelse og fistula. Serien tar for seg historien til en jente som får barn i altfor ung alder, og sliter med fødselsskader i ettertid. Hun blir utstøtt av sine nærmeste. Ektemannen tvinger henne til å sove på gulvet på grunn av lekkasjene hun strever med, fram til han går lei og forlater henne. Denne unge jenta finner etterlengtet håp og følelse av verdi gjennom en eldre kvinne, som representerer Guds stemme. Historien er basert på virkelige hendelser, og kan forhåpentligvis treffe mange hjerter.

Storfornøyd

Målgruppen er kvinner i det etiopiske Jinka-området, mange av dem analfabeter. Gjennom Healing Voice kan kvinner som lider med disse utfordringene få høre de høre at de er elsket av Gud, at det er hjelp å finne, og hvor de bør gå for å finne den. Serien blir tilgjengelig på mediespillere. Norea Danmark og Prosjekt Hanna Internasjonal er sentrale samarbeidspartnere.

Innholdsansvarlig og liaison for Prosjekt Hanna, Flora Rittenhouse, er storfornøyd med at første episode nå er spilt inn:

- Et knippe vakre jenter har spilt inn første episode på Ari-språket. Teamet skal framover spille inn lydeffekter og flere stemmer på landsbygda i Etiopia. Dette er så spennende, sier Rittenhouse.

Modig initiativ

Forhåpentligvis kan serien bidra til et bedre liv for kvinner, hvor de føler seg verdsatt både av Gud og mennesker rundt dem. Og problemstillingene Healing Voice fokuserer på, gjelder ikke bare for Etiopia, men også i hele verden. Hvert år står to millioner jenter verden over i fare for å bli kjønnslemlestet. 140 millioner lever med konsekvensene av praksisen, som ofte er å bli utstøtt fra samfunnet eller familien. Mange kan bli reddet ved en enkel operasjon.

- Dette er et veldig modig initiativ, da det kan forhindre at tusenvis av liv blir ødelagt, både livene til gamle og unge kvinner i og utenfor Etiopias grenser. Jeg ber om at Gud vil gi oss både visdommen og midlene til dette prosjektet, sier Marli Spieker.