Gi en gave
Guds ord har framgang

Guds ord har framgang

Daglig leder i Norea, Per Birkeli, deler noen tanker med oss om året som har gått.

Ved et årsskifte tenker vi vel alle litt ekstra på hva som har hendt det siste året. Har det skjedd noe nevneverdig siden vi for 12 måneder siden tok fatt på et nytt år? Nå som vi nærmer vi oss slutten på 2021, er det naturlig med en liten oppsummering av året – også sett fra mitt perspektiv som leder for Norea.

Staben i Norea tok fatt på 2021 med godt mot og store ambisjoner. Styret hadde nylig vedtatt å finansiere første fase av det store filmprosjektet «Arven etter Adam», og det hadde blitt bestemt at vi skulle engasjere oss i et nytt arbeid rettet mot en unådd folkegruppe i India. For å kunne lykkes med de ulike nysatsingene måtte overføringene til misjon i andre land økes fra ca. 10 millioner kroner i 2020 til mer enn 12 millioner i 2021. Det store spørsmålet vi satt med for et år siden var: – Vil misjonsfolket stå sammen med oss og gjøre dette mulig? Nå som 2021 nærmer seg slutten, kan vi slå fast at svaret på spørsmålet ble et rungende JA. Våre givere og forbedere har stått trofast med oss i arbeidet gjennom hele året. Dermed har det vært mulig å overholde forpliktelsene overfor våre internasjonale partnere.

Bare Gud vet hvor mange mennesker det er som har fått lære Jesus å kjenne gjennom våre radio- og TV-program i 2021, og hvor mange det er som gjennom vår felles innsats har fått styrke til å bekjenne troen på Jesus på tross av motgang og forfølgelse.

I Bibelen leser vi om at Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring i den første kristne tid (Apg 12.24). Slik er det imidlertid også i dag mange steder på kloden, ofte takket være ulike typer mediemisjon. En mann fra Afghanistan, som trofast følger med på sendingene til SAT-7, Noreas TV-partner i Midtøsten, sier det slik: – Takket være sendingene deres har jeg fått høre om Jesus. Han har nå tatt bolig i hjertet mitt, og Han leder meg på sin vei. Han er Gud, og jeg ønsker å følge ham.

SAT-7 får nå daglig tilbakemelding fra ca. 1 000 personer med ulike typer respons på programmene. De aller fleste av disse bor i områder som er stengt for tradisjonell misjon. På samme måte får vår radiopartner, TWR, daglig tallrike tilbakemeldinger fra lyttere i stengte land.

I året som kommer har vi som mål å overføre enda mer penger til misjonsprosjekter rettet mot unådde folkegrupper i andre land. Vi ønsker at enda flere mennesker kan få del i julens glade budskap, og at antall unådde etniske grupper krymper fra år til år. Takk til hver og en som er med på å gjøre dette mulig!

Jeg ønsker deg og dine kjære en gledelig og god julehøytid, og et velsignet og fremgangsrikt nytt år! Hilser med Apg 12, 24: Guds ord hadde framgang og bredte seg stadig videre ut.

 

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Analfabetisme ingen hindring
I Bibelen står det mye om å høre. For mennesker som ikke kan lese og skrive, er dette spesielt viktig.
Les mer
Det begynte med radio i Etiopia
I over 55 år har Noreas partner, Evangeliets Røst, kringkastet evangeliet på radio i Etiopia.
Les mer
Monsieur B.
Når en kjører i Nord Afrika og ser et hus på en slette, kan man noen ganger tenke: hvem skal nå disse menneskene?
Les mer
Et tabuemne brytes ned
Det er lite rom for å snakke om seksualitet og seksualundervisning i Midtøsten og Nord-Afrika. SAT-7 Arabic ønsker gjennom programmet «Snakk...
Les mer
Kristne vitnesbyrd på TV i...
Han vokste opp som muslim, men ville ikke bare vite om Gud. Han ville kjenne Ham.
Les mer
Mindre enn 1 %
Den delen av verden der det er minst kristne, er også den som er mest stengt.
Les mer
Troens Menn UNG
De tre bøkene i Troens Menn-serien har vært til hjelp for mange. Nå er ungdomsversjonen klar.
Les mer
Levende vann i sommertørken
Norea ønsker å utruste og inspirere kristne til misjonsengasjement, og å gi næring til troen.
Les mer
Forvandling i fengsler
I Kenya har Troens Menn-bøkene blitt brukt som samtaleopplegg blant innsatte, med gode resultat.
Les mer
Troens menn - svar på...
Lonnie Berger bad Gud om at noen måtte skrive et opplegg som utrustet kristne menn.
Les mer
En Jesus-soldat
- Gjennom Troens Menn er jeg blitt forvandlet til en Samurai - en soldat for Jesus.
Les mer
Frelst på skofabrikken
En kvinne fra Albania og hennes døtre ble kjent med Jesus gjennom et radioprogram de hørte på en skofabrikk. Programmet heter Håpets Kvinner,...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding