Gi en gave
Mindre enn 1 %

Mindre enn 1 %

I følge Pew Research har Midtøsten og Nord-Afrika den minste andelen av kristne i hele verden. Under 1 % regnes som kristne i denne regionen. Samtidig er mange av landene her stengte for tradisjonell misjonsvirksomhet.

Vår samarbeidspartner, SAT-7, har siden oppstarten i 1995 etablert fire TV-kanaler som sender kristne program døgnet rundt til mennesker som lever i denne regionen. Norea støtter et prosjekt som blir kalt "Evangeliet for alle". Prosjektet retter seg mot mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika som ikke kjenner evangeliet, og som trenger å lære mer om hva synd, nåde og frelse er. I
vår sammenheng kaller vi dem «unådde». Det betyr at mindre enn 2 % av befolkningen er kristne. I tillegg når vi de kristne i regionen, som trenger å vokse i sin relasjon til Gud og til sine trossøsken. Dette vil føre til at de kristne kirkene i regionen vil vokse både i utstrekning og i dybde. Alt dette skjer i en situasjon der isolasjon, forfølgelse og manglende ytringsfrihet er en del av manges hverdag.

I denne situasjonen ønsker vi at dette prosjektet gjennom SAT-7 sine satellitt-TV sendinger skal støtte kirkene i forkynnelse og disippelgjøring, gjennom å gjøre Guds kjærlighet synlig
for alle. Vi ønsker også at evangeliet om synd, nåde og frelse skal bli hørt og forstått av enda flere. Dette gjøres gjennom produksjon og kringkasting av TV-programmer som formidler
kristne grunnsannheter på en enkel og forståelig måte for alle mennesker uansett bakgrunnog  kunnskap.

Se mer om dette arbeidet på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=cahx_Q6ouMw

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Levende vann i sommertørken
Norea ønsker å utruste og inspirere kristne til misjonsengasjement, og å gi næring til troen.
Les mer
Forvandling i fengsler
I Kenya har Troens Menn-bøkene blitt brukt som samtaleopplegg blant innsatte, med gode resultat.
Les mer
Troens menn - svar på...
Lonnie Berger bad Gud om at noen måtte skrive et opplegg som utrustet kristne menn.
Les mer
En Jesus-soldat
- Gjennom Troens Menn er jeg blitt forvandlet til en Samurai - en soldat for Jesus.
Les mer
Frelst på skofabrikken
En kvinne fra Albania og hennes døtre ble kjent med Jesus gjennom et radioprogram de hørte på en skofabrikk. Programmet heter Håpets Kvinner,...
Les mer
Bekymring og skam
Japanske kvinner møter mange utfordringer, men hvor skal de gå med sine bekymringer?
Les mer
Fred og fridom
Vi gledar oss over å feira 17.mai i fridom enno eit år.
Les mer
Kreativ evangelisering
Hun lar seg ikke stoppe av at hun ikke er så flink til å forklare den kristne troen.
Les mer
Krysser grenser
Det kan være straffbart å ta med seg bibler over grensene. Budskapet gjennom radioen kan ingen stanse.
Les mer
Håpets Kvinner på Zanzibar
På denne muslimske øya i Det indiske hav, forteller kristne radioprogram viktige sannheter.
Les mer
-Fortell din historie!
–For noen år siden fikk jeg være med Håpets Kvinner-teamet i Romania på besøk til et fengsel. 100 kvinner var samlet da kvinnene i teamet...
Les mer
Banebrytende barneprogram
Gjennom TV-ruta skjer viktig inkludering.
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding