Gi en gave
Plogspissen

Plogspissen

– Jorden må pløyes opp og bearbeides før potene kan settes, sa bestefaren min. Han var fisker og småbruker. Et langt liv på havet og på åkeren hadde lært ham mye både om fiske og jordbruk. Da våren kom, og en ny sesong på åkrene tok til, samarbeidet barn og barnebarn om å sette poteter i jorden. Bestefar visste når tiden var inne for ulike gjøremål på gården, og han hadde mye kunnskap om hva som måtte til for at vi skulle få gode avlinger.

Her en dag jeg satt og filosoferte litt om misjonsarbeid hjemme og ute, gikk tankene mine til bestefar og arbeidet på gården. Da gikk det etter hvert opp for meg hvor viktig plogspissen er i jordbruket. Det er den som først møter den upløyde marken, og som baner vei for at jorden kan vendes – eller kanskje vi kunne si omvendes? Tuppen av plogen får tøff medfart der den drives frem gjennom den harde jorden. Av og til treffer den seige røtter, og fra tid til annen støter den mot små og store stein.

I jordbruket er det alltid Gud som sørger for at det vokser frem gode avlinger, men bonden må gjøre forarbeidet. Hvis ikke han steller jorden, og markene får stå for seg selv, vil ugress raskt vokse frem. Etter hvert vil store trær råde grunnen.

Slik et det også i åndelig forstand. Som Jesu etterfølgere har vi en viktig oppgave i å bearbeide jordsmonnet og legge til rette for åndelig vekst, både lokalt og globalt. Paulus gir oss i første Korinter brev et eksempel fra sitt eget liv: – Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. I den samme boken slår han fast at vi som Jesu etterfølgere er Guds medarbeidere.

Før man kan plante må det gjøres en jobb. Jorden må bearbeides og klargjøres. Uten en skarp og hardfør plogspiss ville det være umulig å drive effektivt jordbruk. Slik er det også med arbeidet i Guds vingård. Når evangeliet skal forkynnes i nye områder av verden, må det gjøres et forarbeid. Denne jobben kan ofte være svært krevende. Det trengs da en skarp og hardfør plogspiss som kan bane vei og legge til rette for at evangeliet om Jesus siden kan plantes og slå rot.

Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag, er på mange måter en slik plogspiss. Sammen med internasjonale partnere baner vi vei for evangeliet inn i stadig nye områder der Kristi navn ikke før har vært nevnt. Fortsatt er store deler av verden unådde, og det er den vanskeligste milen som gjenstår før misjonsoppdraget er fullført. Vi har imidlertid et løfte fra Jesus i ryggen som gir oss mot til å ta fatt på stadig nye utfordringer: – Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Lytt til artikkelen her:

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Kreativ evangelisering
Hun lar seg ikke stoppe av at hun ikke er så flink til å forklare den kristne troen.
Les mer
Krysser grenser
Det kan være straffbart å ta med seg bibler over grensene. Budskapet gjennom radioen kan ingen stanse.
Les mer
Håpets Kvinner på Zanzibar
På denne muslimske øya i Det indiske hav, forteller kristne radioprogram viktige sannheter.
Les mer
-Fortell din historie!
–For noen år siden fikk jeg være med Håpets Kvinner-teamet i Romania på besøk til et fengsel. 100 kvinner var samlet da kvinnene i teamet...
Les mer
Banebrytende barneprogram
Gjennom TV-ruta skjer viktig inkludering.
Les mer
Bruk Fjernsynet
Under en internasjonal misjonskonferanse for noen år siden spurte en av talerne om deltakerne visste hvilket land i verden som mottar flest...
Les mer
Blomstrende start
Som den første kristne "video-on-demand"-plattformen i Midtøsten og Nord-Afrika, har SAT-7 Plus hatt en eventyrlig start.
Les mer
Påskebudskapet der du er
Påskens innhold fyller oss igjen med undring og takknemlighet.
Les mer
Drama og drøm
Han hadde spilt Jesus, han møtte Ham i en drøm og lærte Han å kjenne via TV.
Les mer
Skjønnhet av aske
Midt i uro og vanskelige livsvilkår har Marianne Daou gang på gang sett at Gud skaper gode ting.
Les mer
Gud skinner i mørke, kaos og...
Det mangler ikke på dårlige nyheter fra Midtøsten og Nord-Afrika.
Les mer
Det er fortsatt mange som venter.
Ennå er det mange som ikke kjenner Jesus.
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding