Gi en gave
Plogspissen

Plogspissen

– Jorden må pløyes opp og bearbeides før potene kan settes, sa bestefaren min. Han var fisker og småbruker. Et langt liv på havet og på åkeren hadde lært ham mye både om fiske og jordbruk. Da våren kom, og en ny sesong på åkrene tok til, samarbeidet barn og barnebarn om å sette poteter i jorden. Bestefar visste når tiden var inne for ulike gjøremål på gården, og han hadde mye kunnskap om hva som måtte til for at vi skulle få gode avlinger.

Her en dag jeg satt og filosoferte litt om misjonsarbeid hjemme og ute, gikk tankene mine til bestefar og arbeidet på gården. Da gikk det etter hvert opp for meg hvor viktig plogspissen er i jordbruket. Det er den som først møter den upløyde marken, og som baner vei for at jorden kan vendes – eller kanskje vi kunne si omvendes? Tuppen av plogen får tøff medfart der den drives frem gjennom den harde jorden. Av og til treffer den seige røtter, og fra tid til annen støter den mot små og store stein.

I jordbruket er det alltid Gud som sørger for at det vokser frem gode avlinger, men bonden må gjøre forarbeidet. Hvis ikke han steller jorden, og markene får stå for seg selv, vil ugress raskt vokse frem. Etter hvert vil store trær råde grunnen.

Slik et det også i åndelig forstand. Som Jesu etterfølgere har vi en viktig oppgave i å bearbeide jordsmonnet og legge til rette for åndelig vekst, både lokalt og globalt. Paulus gir oss i første Korinter brev et eksempel fra sitt eget liv: – Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. I den samme boken slår han fast at vi som Jesu etterfølgere er Guds medarbeidere.

Før man kan plante må det gjøres en jobb. Jorden må bearbeides og klargjøres. Uten en skarp og hardfør plogspiss ville det være umulig å drive effektivt jordbruk. Slik er det også med arbeidet i Guds vingård. Når evangeliet skal forkynnes i nye områder av verden, må det gjøres et forarbeid. Denne jobben kan ofte være svært krevende. Det trengs da en skarp og hardfør plogspiss som kan bane vei og legge til rette for at evangeliet om Jesus siden kan plantes og slå rot.

Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag, er på mange måter en slik plogspiss. Sammen med internasjonale partnere baner vi vei for evangeliet inn i stadig nye områder der Kristi navn ikke før har vært nevnt. Fortsatt er store deler av verden unådde, og det er den vanskeligste milen som gjenstår før misjonsoppdraget er fullført. Vi har imidlertid et løfte fra Jesus i ryggen som gir oss mot til å ta fatt på stadig nye utfordringer: – Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Lytt til artikkelen her:

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Et arbeid i tro
Det kan virke som en umulig oppgave å bringe evangeliet til mennesker i Nord-Korea, men radiobølger trumfer piggtråd og diktatur.
Les mer
Styrke bak grensene
– Dere holder liv i min tro! Jeg ber for dere og for de mange andre Guds medarbeidere som hjelper meg. Takk! I og holde liv i sin tro.
Les mer
Flukt og menneskehandel
Mange ønsker å flykte fra regimet i Nord-Korea. Noen lykkes, men kommer ut for nye prøvelser.
Les mer
Timoteus-prosjektet
Livet i Nord-Korea er vanskelig og mange forsøker å flykte til naboland for å bygge en ny tilværelse. Det kan bli en lang og vanskelig ventetid...
Les mer
Håp gjennom lufta
Piggtråd og kontroll kan lage store hindringer, men usynlige bølger av håp når inn.
Les mer
Krise i Kina
Mange steder har det vært hetebølge i sommer. I Kina har den vart i 72 dager.
Les mer
1 av 127
Innad i Etiopia finnes det 127 folkegrupper. En av disse heter Afar.
Les mer
Det er noen der ute
En berberkvinne fra Algerie forteller dette til SAT-7, Noreas TV-partner i Midtøsten og Nord-Afrika:
Les mer
Analfabetisme ingen hindring
I Bibelen står det mye om å høre. For mennesker som ikke kan lese og skrive, er dette spesielt viktig.
Les mer
Det begynte med radio i Etiopia
I over 55 år har Noreas partner, Evangeliets Røst, kringkastet evangeliet på radio i Etiopia.
Les mer
Monsieur B.
Når en kjører i Nord Afrika og ser et hus på en slette, kan man noen ganger tenke: hvem skal nå disse menneskene?
Les mer
Et tabuemne brytes ned
Det er lite rom for å snakke om seksualitet og seksualundervisning i Midtøsten og Nord-Afrika. SAT-7 Arabic ønsker gjennom programmet «Snakk...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding