Gi en gave
Det begynte med radio i Etiopia

Det begynte med radio i Etiopia

I over 55 år har Noreas partner, Evangeliets Røst, kringkastet evangeliet på radio i Etiopia.

Tekst: Martin Birkedal/Brit Kari Urdal

Dette mediearbeidet eies av Mekane Yesu kirken, og er en viktig årsak til den nasjonale kirkens kraftige vekst. Faktisk regnes Mekane Yesu kirken for å være den hurtigst voksende Lutherske kirke i verden. Nå ønsker de å gå ett skritt videre, forteller Wakshuma Terefe. Han er leder for medieavdelingen ved kirken.

Det var som et eventyr i 1963 da evangeliet om Jesus Kristus begynte å lyde over Etiopisk radio på amharisk og engelsk. I dag er engelsk byttet ut med oromo og flere stammespråk er kommet til. Det er vanskelig å se for seg at Etiopia med over 100 millioner mennesker kan bli nådd med evangeliet uten bruk av mediene, og fremdeles er radio viktigst og mest anvendelig i Etiopia.

Radioer til for å deles

Etiopiere har en lang tradisjon med å dele godene. Det er helt utenkelig ute i landsbyene at en familie som har radio bare lytter for seg selv. Nei, radiosignalet må deles. Under et av mine besøk hos Evangeliets Røst i Etiopia fikk jeg oppleve noe stort. En lytter fra utkanten av Addis Abeba kom til kontoret og fortale sin historie:

 – Det begynte med at vi fikk radio hjemme hos oss. Vi likte å lytte til de evangeliske programmene og snart samlet det seg et tyvetalls naboer og kjente rundt oss. De ville også høre på sendingene, og det tok ikke lang tid før mennesker gav se over til Gud. Vi har etter hvert fått flere radioer. Nå er vi over femti personer som lytter fast til Evangeliets Røst, fortalte mannen og føyer til, - Kan dere hjelpe oss å danne menighet?

Revolusjonære overtok radioen

Etiopia har vært gjennom flere kriger og mye uro, og radioen har ofte vært i krise. I 1977 troppet soldater opp utenfor lokalet til Evangeliets Røst. I en kort militæraksjon tok revolusjons-soldatene over anlegget og endret stasjonsnavnet Radio Voice of the Gospel til Radio Revolutionary Voice of Ethiopia. Evangeliets Røst var taus en stund, men etter et par års tid begynte den å lyde igjen, nå fra Kenya. I de 15 - 20 årene som de revolusjonære hadde makten i Etiopia, var de kristne radioprogrammene fra Kenya til trøst og hjelp, også for soldatene.

Etter at opprøret i Etiopia hadde roet seg, startet den væpnede konflikten med Eritrea. Mange soldater har skrevet brev og uttrykker at de har glede av radioprogrammene ute i felten.  Her er en av dem: - Jeg er en kristen soldat og kommer noen ganger i konflikt med sjefene mine når de ser at jeg leser i Bibelen og ber. De blir også irritert når de oppdager at jeg hører på radioprogrammene deres, men de har foreløpig ikke nektet meg. Jeg vet at Herren som beskyttet meg i går, også vil ta hånd om framtida mi. Vær snill å be for meg.

Radioen når de som bor avsides

Etiopia er et stort land med mange avsidesliggende kroker. Lærere som er utplassert på slike steder opplever at der det ikke er kirkelig aktivitet, er ofte radioen eneste mulighet til å få åndelig påfyll. Det finnes utallige eksempler på at radioprogrammene har ført lyttere til tro på Jesus. Ofte begynner det med en person, som så får flere med seg, og etter hvert blir de en menighet. Radioprogrammet Veien gjennom Bibelen går gjennom Bibelen fra perm til perm i løpet av 5 år. Denne femårsserien er sendt hele fem ganger på språkene Amharisk og Tigrinya, og fire ganger på Oromo-språket! Kristne hørespill, sang og undervisning på radio på ulike språk betyr fortsatt svært mye for mange ulike folkegrupper i Etiopia. Siden 1977 har det vært forbudt å sende kristne programmer på lokalradioer i Etiopia. Alle radioprogrammene må sendes fra utlandet.

Veien videre

 EECMY (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus) er en stor kirke i Etiopia med over 10 millioner medlemmer. Kirken er bevisst på at mediearbeidet er viktig, og Evangeliets Røst er deres varemerke slik det også var fra starten i 1963. Nå har de også startet med TV.  Det går smått, men det kommer.  Mange hindringer forsinker prosessen: dårlig utbygd Internett, økonomien til TV arbeidet, og vanskeligheter med å få nødvendig utstyr inn i landet.  – Vi håper på faglig og økonomisk bistand fra utenlandske partnere, konkluderer Wakshuma Terefe.

Afar-folket

Etiopia som land regnes nå for å være nådd med evangeliet. Den nasjonale kirken er mer enn godt utrustet til å både styrke de mange millionene som er kristne, og sende ut både pastorer og misjonærer. Men Etiopia er et stort land, og flere folkegrupper i fjerne daler og strøk har enda ikke hørt om Jesus. Norea har som visjon å nå de minst nådde. En folkegruppe som kommer inn under den kategorien er nomadefolket Afar. I denne folkegruppen, som teller 2,5 millioner mennesker, er 0,07 % kristne. De blir regnet som et veldig vanskelig folk å nå med evangeliet, men ved hjelp av radiodrama på mediespillere, kan Guds ord finne veien inn til hjertene også der. Det er Norea sin lokale partner, Frelsens Røst, som utarbeider manus og tilpasser innholdet til de lokale forhold. Humanitære forhold som barneekteskap og omskjærelse blir tatt opp på bibelsk grunnlag, og Norea støtter prosjektet med 300 000 årlig i en fireårsperiode.

Du kan lese mer om vårt nysatningsprosjekt blant Afar-folket på våre prosjektsider.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Pastor "på boks"
De lever under krevende forhold. Likevel er det kirkevekst. Hvordan er det mulig?
Les mer
Stemmen i mediespilleren
Han gikk fra å være en ung, ivrig hinduist til å bli R-folkets bibellærer.
Les mer
Evangeliet rett i øret
India er verdens mest folkerike land. Landet topper også lista over antall unådde folkegrupper.
Les mer
God påske!
Synden er sonet, gjelden betalt og døden beseiret.
Les mer
I Guds kraft og ved Hans nåde
På tross av hardt åndelig klima var det noen som ikke lot seg skremme.
Les mer
Nå er det deres tur
På en av Indonesias mange øyer bor en folkegruppe på 1,5 millioner mennesker.
Les mer
Gratulerer med dagen!
"Norea-stemmen" framfor noen, Asbjørn Kvalbein, runder 80.
Les mer
Fra svart magi til verdens lys
Frykt preget livet til den indiske familien. En dag fikk de besøk.
Les mer
Viktig samling
Mange unge brenner for misjon. I helga samles noen av disse til konferanse.
Les mer
De minst nådde
Hva er en unådd folkegruppe, hvem er de og hvor finnes de?
Les mer
Guds forunderlige finger
En kvinne i Norge blir minnet på noe. I en annen del av verden blir dette til et bønnesvar.
Les mer
Gud får ikke fred
Over hele verden, i ulike tidssoner, ber kvinner for og med hverandre.
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding