Evangeliet tilbake til jødene

Evangeliet tilbake til jødene

– Hvorfor må vi jøder alltid og til alle tider hates av så mange mennesker? Hjertesukket kommer fra en jødisk kvinne bosatt i Israel.

Av Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon.

Da jeg var yngre undret jeg meg selv ofte over dette. Hvorfor er jødene alltid gjenstand for negativ omtale, og dessverre ofte også for det som langt verre er? Hatet mot denne folkegruppen vil liksom ingen ende ta – det finner bare stadig nye former (for ikke å si nye begrunnelser). En representant for tyrkiske myndigheter hevdet eksempelvis våren 2020 at jødene står bak corona-viruset(!)

Som voksen har jeg skjønt at hatet mot jødene ikke så lett lar seg utrydde. Jesus hadde dette å si til dem: Dere skal hates av alle for mitt navns skyld (Matt 10,22). Johannes siterer Jesus slik: Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først (Joh 15,18). Jesu ord gjelder jødene som etnisk gruppe. Samtidig gjelder de også alle dem fra andre etniske grupper som tar imot Jesus og blir «innpodet på treet». Ut fra dette forstår vi at det er en klar sammenheng mellom antisemittisme og forfølgelse av kristne.

Paulus hadde et sterkt ønske om at jødene, folket han selv tilhørte, skulle ta imot Jesus. Han skriver i Romerbrevet dette om dem: Jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. Paulus forklarer videre at Gud selv har lagt et slør over øynene til dette folket slik at de ikke skal forstå hvem Jesus er, men han forsikrer oss om at dette sløret en gang i fremtiden vil bli tatt bort. Når dette skjer vil jødene i hopetall forstå at Jesus virkelig er Messias, Guds sønn, og de vil da ta imot ham som sin Frelser og Herre.

I våre dager er det stadig flere jøder som får øynene opp for at Jesus virkelig er Messias, Guds sønn og verdens frelser. Kanskje vil du og jeg få erfare at jødene, Guds A-lag, kommer på banen som ambassadører for Kongenes Konge? Mens vi venter i spenning på at Herren skal ta sløret bort fra øynene til jødene, og vekkelse for alvor bryter ut blant Guds folk, kan vi få være med på å velsigne dem. Samtidig bør vi bruke de mulighetene vi har til å dele evangeliet om Jesus med dem.

Det er fremdeles ikke lov å drive tradisjonell misjonsvirksomhet i Israel, men vi kan bidra til å styrke de små forsamlingene med messiastroende jøder som allerede finnes. Dette året er Norea med på å utdanne søndagsskolelærere i samarbeid med Caspari Center i Jerusalem. En av dem som følger undervisningen via Internett sier det slik: – Det jeg har fått lære har vært til stor nytte i arbeidet med å undervise barna om Jesus, og kurset har bidratt til at jeg tar oppgaven som søndagsskolelærer mer alvorlig. 

Les mer om vårt arbeid i Israel her.