Sammen for Japans ungdommer

Sammen for Japans ungdommer

Vest-Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) satser på ungdomsarbeid. Via sosiale medier og video ønsker de å nå ut til ungdommer med evangeliet, og gjøre gudstjenestene mer aktuelle.

Av: Kari Opperud, misjonær for NLM.

På arbeidermøtet høsten 2019 hadde VJELK besøk fra Norea Mediemisjon. Harald Endresen underviste oss om bruk av sosiale medier for å nå ungdom. Rektor på det luthersk teologiske seminaret i Kobe, Makito Masaki, tolket. Det var god anledning til å stille spørsmål.

Interessant og lærerikt

Vi hadde også gruppesamlinger der vi skulle diskutere oss fram til en ide for en kort video. I plenum etterpå skulle hver gruppe legge fram et forslag til tema og forklare hvordan de ville gjennomføre det. Alle syntes det var veldig interessant og lærerikt! Harald hadde satt seg imponerende godt inn i nåtidens japanske samfunn og japanernes forhold til media. Han visste faktisk mer enn de fleste av oss!

– Jeg lærte mye om japaneres medievaner. I dag forstod jeg hvorfor vi som kirke må satse på nye medier for å nå ut med evangeliet og invitere folk til kirken, kommenterte flere av de japanske pastorene.

– Jeg har fått mange tips til hvordan Vest-Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK)

satser på ungdomsarbeid.

Via sosiale medier og video ønsker de å nå ut til ungdommer med evangeliet, og gjøre gudstjenestene mer aktuelle. Noreabesøk på arbeidermøte i Japan jeg bør preke for at også ikke-kristne tilhørere bedre skal forstå, var det noen som sa.

– Jeg forstod også litt mer av dagens ungdomskultur.

Nystartet ungdomsarbeid

Fra juli 2019 ble det i VJELK ansatt en ungdomsarbeider, Shinki Takahira, som skal ha hele kirkesamfunnet som sitt arbeidsfelt. Det har etter hvert blitt svært få ungdommer i menighetene, og menighetene vil dø ut dersom man ikke satser spesifikt på å nå ungdommene med evangeliet. Kirkesamfunnet har ønsket seg en misjonærer som kunne arbeide i team med Shinki for å nå ungdommene. Ekteparet Marius og Karoline Bergersen fra Norge ble omplassert til denne oppgaven. Under arbeidermøtet brukte Harald også tid på samtaler med disse tre ungdomsarbeiderne, noe de var svært takknemlige for. Marius, Karoline og Shinki er i utgangspunktet dyktige med media.

– Det er helt nødvendig i våre dager å ta i bruk sosiale medier for å bygge opp et ungdomsarbeid, sier de.

Kombinere ungdomsarbeid og medievirksomhet

De tre ungdomsarbeiderne er allerede godt i gang. De har arrangert leirer og samlinger, og med prosjektpenger fra Norea er det gjort investeringer i videoutstyr. Ei nettside kalt Compass er opprettet. Det er også navnet på på ungdomsarbeidet. De bruker aktivt sosiale medier for å nå ut med det kristne budskapet. På siste ungdomssamling teamet arrangerte i Ako menighet (der jeg arbeider), hørte jeg at også ikke-kristne venner følger med på Compass på sosiale medier.

Takk til Norea

Det er stor takknemlighet blant alle arbeiderne i VJELK for at Norea hjelper til med å få i gang det nye mediearbeidet og at de til og med sendte ut en mann til arbeidermøtet for å kurse oss og gi oss visjoner! Takk også til alle Noreas venner som følger arbeidet i bønn! Prosjektet er i samarbeid med NLM

Denne artikkelen stod først på trykk i Noreabladet. Du kan lese hele bladet her. Du kan også lese mer om dette prosjektet her.